23948sdkhjf

Norsk satsning på polymerfibrer i asfalt

Ett försök med asfalt förstärkt med polymerfibrer har påbörjats i Norge. Förhoppningen är att armeringen ska öka asfaltens motståndskraft mot såväl slitage från dubbar som temperaturväxlingar.

Vårt nordiska klimat med kyla, snö och upprepade växlingar mellan plus- och minusgrader innebär stora påfrestningar för gator och vägar. Då tillkommer dessutom slitaget från mängder med dubbdäck.

I Norge görs nu ett försök med polymerfibrer i förhoppning om att materialet ska förstärka asfaltmassan och därmed även öka livslängden. Laboratorietester med positivt utfall har utförts tidigare och under sommaren har det blivit hög tid att se hur den polymerförstärkta asfaltmassan fungerar i verkligheten.

Bakom försöket står Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, det Trondheimsbaserade forskningsinstitutet Sintef och Veidekke Industri.

Det finns ingen väghållare som ställer så hårda krav på ingredienserna i asfalt som vi, framför allt inom det högtrafikerade vägnätet. Vi måste ligga i framkant på materialutvecklingen, säger Joralf Aurstad på Statens vegvesens enhet för drift och underhåll.

Trøndelag fylkeskommune har valt ut tre sträckningar längs fylkesvei 30 – var och en 400 meter lång – där Veidekke Industri i somras applicerade tre olika asfaltblandningar – två med inblandning av polymerer och en jämförelsesträcka med standardasfalt.

De två blandningar som framför allt ska utvärderas är dels fiberarmerad asfalt och dels asfalt med polymermodifierat bindemedel. Den senare blandningen används redan på högtrafikerade vägar.

Nu följer några års studier av hur asfalten reagerar mot bland annat slitage och vädrets skiftningar.

Det får visa vilka positiva egenskaper som fibrerna bidrar med och om detta stämmer överens med de resultat vi fått i liten skala i laboratorierna, säger Joralf Aurstad.

Laboratorietesterna omfattar även andra fibertyper än de som nu finns med i fullskaletesterna.

Nu återstår att se om de fibrer som valts ut lever upp till den förväntade kvalitetsökningen, om det kommer att resultera i kostnadsbesparingar och om det finns något som pekar på att det behöver tas några speciella praktiska eller andra hänsyn i samband med produktion eller utläggning. Tanken är också att jämföra den fiberförstärkta asfalten med andra blandningar med avseende på såväl långtidsegenskaper som påverkan från de däck som rullar på vägen.

Om vi kan minska underhållet av asfalten kan vi både spara stora kostnader och minska på klimatavtrycket, säger Joralf Aurstad.

Projektet ingår i det europeiska samarbetsprojektet Fibra som har som väsentligt mål att utveckla nya fibertyper som kan bidra till att minska slitaget på beläggningen.

Fibraprojektet ingår i sin tur i ett större projekt bland Europas väghållare som dessutom har minskat klimatavtryck som högt prioriterad målsättning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093