23948sdkhjf

Bellman ser ljus framtid

Bellmangruppen har stått emot covid-19-pandemin väl. Av delårsrapporten framgår att såväl rörelseresultat som nettoomsättning är högre under årets andra kvartal än under motsvarande period förra året.

Bellman Group fortsätter att utvecklas väl och det andra kvartalet visar att bredden i vår koncern är en framgångsfaktor. Vi har erhållit nya uppdrag genom att kunna erbjuda helhetslösningar till kunderna samtidigt som fluktuationer i dotterbolagen kan pareras mellan bolagen, säger Bellman Groups vd Håkan Lind.

Bellman Group har genom en rad förvärv på kort växt till ett av Sveriges största anläggningsföretag. Förra året uppnådde det Solnabaserade företaget en omsättning kring 1,8 miljarder kronor, främst i Stockholms- och Göteborgsregionerna.

Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, samt Såcab som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Koncernen redovisar nu en nettoomsättning under årets andra kvartal kring 454,5 miljoner kronor (440,8), en ökning med 3,1 procent.

Motsvarande rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,7 miljoner kronor (32,0), en ökning med 2,0 procent.

Även om verksamheten kunnat bedrivas i god fart under covid-19-pandemin konstaterar företagsledningen att den inte varit helt opåverkad. Bland annat noteras en senareläggning av några projekt samt en prispress i vissa segment. Även om covid-19 anges som den troliga orsaken till detta har det, enligt företagsledningen, inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens verksamhet eller likviditet under kvartalet.

Tvärtom ser ledningen ljust på framtiden.

Vi tror på tillväxt och har därför beslutat förnya och utöka maskinparken med 42 nya maskiner och fordon under året. Viktiga faktorer för oss har varit att välja maskiner med låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer och som är ledande ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Nu är en utmärkt tid att satsa på förnyelse och utbyggnad av infrastruktur i Sverige, vilket både skapar arbetstillfällen och snabbar på omställningen till mer klimatsmarta trafiklösningar, säger Håkan Lind.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078