23948sdkhjf

Våga väga Vasa

Ett stöd på en miljon kronor ska göra det möjligt att väga Vasa, något som blir till god hjälp för den nya stöttning som ska säkra skeppets långsiktiga bevarande.

Träet i skeppet Vasa blir allt ömtåligare och bryts sakta ner. För att rörelser i skrovet och deformationer i träet ska kunna bromsas krävs bland annat ny stöttning. Stöttningen ska säkerställa att skrovet bibehåller sin befintliga form och fördela laster på ett sätt som är skonsamt för skeppet. Dessutom måste rörelser i skrovet och risker för sprickbildning minimeras. Allt för att bevara skeppet för framtiden.

En försvårande omständighet är att det i dag saknas vetskap om vad skeppet Vasa väger. Ett delmål i arbetet är därför att förbättra kunskapen om skeppets massa för att stöttningen ska få rätt dimensionering.

Stöttningen får förstås inte vara för klen, men vi vill inte heller konstruera stöttningen efter en förmodad tyngre vikt än vad skeppet faktiskt har, säger Magnus Olofsson, projektchef för projektet Stötta Vasa som nu hunnit bedrivas under några år.

Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, har sökt och nu beviljats en miljon kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för att kunna ta fram metoder för att väga skeppet.

Tack vare pengarna från SSF har vi nu möjlighet att väga skeppet och pengarna ska räcka till att både ta fram metoder för hur vägningen ska gå till och det praktiska genomförandet, säger Magnus Olofsson.

Bland annat är ambitionen att utveckla metoder för att ta reda på skeppets massa och hur massan fördelas.

Det är ett arbete som bör komma igång snarast, säger Magnus Olofsson.

Inom projektet Stötta Vasa har det i flera år forskats om skeppets specifika egenskaper i samarbete med bland andra Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Nu har projektet gått in i ett nytt skede i och med att den nya stöttningen ska ritas, konstrueras och så småningom byggas – ett arbete som kommer att utgå från aktuell forskning om skeppets specifika egenskaper.

Bedömningen är att det kommer att behövas något mer än 100 miljoner kronor innan projektet Stötta Vasa är helt genomfört. Vasamuseet hoppas därför på att fler aktörer ska bidra till att bevara det ovärderliga kulturarv som skeppet Vasa utgör.

Vasa är ett unikt kulturarv och en världsattraktion från 1600-talet som måste vårdas och bevaras för framtiden med hjälp av högteknologisk forskning, säger överintendent Leif Grundberg vid Statens maritima och transporthistoriska museer.

Överkurs

Vasa sjönk utanför Beckholmen i inloppet till Stockholm på sin 1 300 meter långa jungfruresa 10 augusti 1628 och förblev under vatten i nästan 333 år till 24 april 1961 då hon bröt vattenytan på nytt.

Vasa har ofta beskrivits som ett regalskepp, något som nu är starkt ifrågasatt. Anledningen är att Vasa byggdes och sjönk under en period där beteckningen regalskepp inte var i bruk. Därför finns ingen benämning av Vasa som regalskepp i det befintliga källmaterialet. Däremot är det troligt att Vasa skulle ha betraktats som ett regalskepp om hon sjösatts bara några år senare, under 1630-talet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094