23948sdkhjf

Trafikverket och Kaunis förbättrar malmvägen

Trafikverket och Kaunis iron har undertecknat ett avtal som innebär att Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor till förstärkning och ombyggnation av vägsträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Kaunis iron kör malmtransporter från gruvan i Kaunisvaara till omlastningsterminalen i Svappavaara. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vägarna byggs därför om för att öka bärigheten, framkomligheten och trafiksäkerheten.

Det nya medfinansieringsavtalet som Trafikverket och Kaunis iron undertecknat omfattar totalt 1,2 miljarder kronor, varav Kaunis iron bidrar med 127 miljoner kronor.

– Det känns otroligt bra att avtalet är i hamn. Det gör att vi kan bygga en väg med hög bärighet och som innebär höjd trafiksäkerhet för trafikanter och närboende. Färre antal fordonspassager gör att risken för olyckor minskar, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

– Självklart ska vi göra vad vi kan för att bygga bort eventuella risker och förbättra de sträckor som vi trafikerar. Vi vill ta vårt ansvar för att bidra till höjd trafiksäkerhet för alla som kör på den aktuella sträckan, säger Klas Dagertun, vd Kaunis iron.

I korthet innebär avtalet att Trafikverket står för kostnaden för att anpassa vägen för transporter upp till 74 ton (BK4). Kaunis iron står för kostnaden för de anpassningar som krävs för att klara trafik med fordon med en bruttovikt om 90 ton.

Dessutom kommer gruvbolaget att bekosta ett förhöjt underhåll på sex miljoner kronor årligen på den aktuella sträckan, vilket bland annat innebär högre standard för vinterväghållning. Kaunis iron behöver fortsatt ansöka om dispens för att köra malmtransporterna.

Utöver bärighetshöjande åtgärder på vägarna kommer broarna över Torneälven och Tärendö älv att bytas ut. I projektet ingår även bygget av förbifarterna i Vittangi och Masugnsbyn som innebär kortare transportsträcka, ökad framkomlighet samt höjd säkerhet för oskyddade trafikanter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.082