23948sdkhjf

Kommunen riskerar böter för byggupphandling

Även om en kommun har ett ramavtal med en entreprenör om bland annat reparationer och mindre byggarbeten måste, enligt Konkurrensverket, en större fastighetsombyggnad handlas upp i konkurrens.

När Hallsbergs kommun direktupphandlade ett företag som man redan hade ett ramavtal med för ombyggnad av en nyförvärvad fastighet gjorde man sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Det menar Konkurrensverket som nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Karlstad med krav om att kommunen ska betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Under hösten 2019 upphandlade Hallsbergs kommun en fastighetsombyggnad värderad till cirka elva miljoner kronor. Uppdraget, som beräknades ta cirka ett år att genomföra, tilldelades ett företag med vilket kommunen redan hade ett ramavtal med utan att entreprenaden annonserades ut enligt lagen om offentlig upphandling.

Ramavtalet utgick från en volym på ungefär 500 000 kronor per år och i avtalet förbehöll sig kommunen dessutom rätten att upphandla entreprenader som överstiger 500 000 kronor separat.

Enligt Konkurrensverket är den aktuella entreprenaden, värd cirka elva miljoner kronor, alldeles för stor för att omfattas av ramavtalet.

Eftersom upphandlingen genomfördes utan att ha föregåtts av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling är avtalet, enligt Konkurrensverket, därmed att betrakta som en otillåten direktupphandling.

Det är inte ovanligt att vi ser byggentreprenader där kontrakt har tilldelats utan annonsering. Som tillsynsmyndighet är det viktigt att vi agerar i frågan. En öppen annonsering ger fler leverantörer möjligheter att lämna anbud och ökar köparens förutsättningar att göra en bättre affär, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har därför vänt sig till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Hallsbergs kommun ska dömas att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.112