23948sdkhjf

Industri nya namnet på Svevias beläggningsdivision

Med ett erbjudande som omfattar hela spannet från bergtäkt och stenmaterial till asfalttillverkning, utläggning och linjemålning väljer nu Svevia att byta namn på beläggningsdivisionen till division Industri.

Division Industri beskriver på ett bättre sätt hela vårt erbjudande: Från sten till färdig väg. Alltså, att bakom varje väg finns en hel industri av kunskap och leveransförmåga som omfattar så mycket mer än bara utläggning, säger Tomas Johansson, chef för division Industri.

2019 redovisade Svevias beläggningsdivision ett rörelseresultat på cirka 88 miljoner kronor, det hittills högsta i företagets historia. Verksamheten är dock betydligt mer omfattande än vad som framgår av namnet. Därför är sedan 13 oktober beläggning utbytt mot det bredare Industri.

Tomas Johansson menar att divisionens hela erbjudande är en industriell process som börjar med en täkt, som blir ballast som används i tillverkningen av asfalten som sedan läggs ut på vägen. I processen ingår också asfaltlaboratorier, fräsverksamhet, tankbeläggning och linjemålning.

– Förutom asfalttillverkning har vi också egen tillverkning av bitumenemulsion och en fabrik som tillverkar den termoplast som blir vägmarkeringar.

I själva verket har divisionen genomgått stora förändringar under senare år då ett mål har varit att expandera parallellt med en effektivisering av verksamheten.

– Vi har utökat verksamheten, vunnit nya marknadsandelar och målmedvetet arbetat med att anpassa vår verksamhet för att bättre ta ansvar för miljö och klimat, säger Tomas Johansson.

Några exempel på satsningar som gjorts är bland annat en ny stor etablering i Skåne, konvertering till biobränsle i asfaltfabrikerna, omställning av täkter till mer eldriven produktion av stenmaterial, effektivisering av transporter och utökad användning och utveckling av miljöanpassade asfaltalternativ.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078