23948sdkhjf

Svenska storföretagen samarbetar för spårbara metaller

Det pågår en rad initativ runt om i världen för att utveckla certifiering av företag inom metallbranschen samt skapa spårbarhet av metaller. Detta är något som blir allt viktigare när konsumenterna vill veta ursprunget till den metall som används och hur företagen bakom arbetar. Detta avhandlades nyligen i Svemins digitala miljökonferens.

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, höll i år sin miljökonferens digitalt och behandlade flera olika ämnen bland annat certifiering och spårbarhet. Vi har lyssnat på ett antal föredrag i ämnet.

Många talare vid Svemins konferens lyfte vikten av att kunna spåra hållbart framställd metall. Ett sådant exempel är Tracemet som är ett svenskt forskningsprojekt.

Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Projektet som slutar nästa år drivs av Svemin, ABB, Scania, SSAB, Boliden, LKAB, Volvo Group, IVL, Rise samt Elektrokoppar. 

Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, sa Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inom ramen för projektet använder de massbalansprincipen. För att förklara denna kan man studera hur elmarknaden fungerar. En kund som valt att köpa grön el kan aldrig vara säker på att 100 procent av elen som kommer ur en kontakt under ett visst ögonblick är producerad med förnybara energikällor. Elbolaget har dock koll på hur mycket el kunden använder och kan på så vis garantera att den sammanlagda mängden grön el som levereras in till deras system stämmer överens med kundens konsumtion.

För att inte någon ska kunna manipulera olika data används i Tracemet också blockkedjeteknik.

Här förklarar vår systerkanal Process Nordic hur blockkedjeteknik fungerar.

Ett annat projekt som också använder blockkedjetekniken är Mining and metals blockchain initiative som drivs av The world economic forum tillsammans med ett antal företag över världen. Här är fokus att kunna överföra data kring hur mycket växthusgasutsläpp olika metaller bidragit med under sin livstid.

Industrin måste stiga fram och ta ledning för sin egen framtid, sa Jörgen Sandström Head of Mining and Metals Industry, World Economic Forum

Han menade att en av anledningarna till att starta ett sådant projekt var att samarbetet i liknande frågor är mycket större i andra branscher än metallbranschen.

Ett annat föredrag under miljödagarna handlade om något som funnits länge i Kanada, den så kallade TSM-standarden, Towards Sustainable Mining. Den har också spridits och anpassats till en rad andra länder som Norge och Finland. Fokus är att hjälpa företag utvärdera sitt arbete för miljö- och social hållbarhet inom åtta olika områden som till exempel energianvändning, säkerhet eller vatten. Inom varje område finns ett antal indikatorer som mäter och betygsätter företagets arbete. Tanken är att få enhetliga bedömningssystem av olika företag inom metallbranschen och att företag ska bli sporrade att klättra högre upp i betygsskalan.

Det är viktigt att dessa system utvecklas tillsammans med de som bor nära gruvor, sa Ben Chalmers, Senior Vice President, Mining Association of Canada.

Det finns också en rad standarder i hela världen och flera talare var överens om att det behövs en enhetlighet globalt. Några som försöker arbeta med denna fråga är det internationella organisationen CERA, Certification of Raw Materials som initierats av EIT Raw Materials som är en del del av EU.

De utvecklar fyra standarder

  • CERA Readiness Standard (CRS) fokuserar på prospekteringsprocessen.
  • CERA Performance Standard (CPS) inkluderar gruvdrift, bearbetnings- och förädlingsverksamhet.
  • CERA Chain of Custody Standard (CCS) fastställer kriterier för att säkerställa en fullständig spårbarhet av ansvarsfullt extraherade råvaror.
  • CERA Final Product Standard (CFS) certifierar en slutprodukt som består av råvaror som har hämtats och handlats in i enlighet med hållbarhetsöverväganden.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125