23948sdkhjf

Bygg dominerar offentlig upphandling

Med Trafikverket som största offentliga upphandlare är det naturligt att bygg dominerar utbudet av upphandlingar. Flest anbud lämnades 2019 in av teknikkonsulten WSP medan NCC toppade listan bland entreprenörerna, enligt Upphandlingsmyndigheten.

Varje år annonseras, enligt Upphandlingsmyndigheten, mer än 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Det sammanlagda värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna uppgår till närmare 800 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av BNP.

När statistik från 2019 nu publiceras av Upphandlingsmyndigheten framgår att bygg- och anläggningsarbete dominerar stort med 36 procent av upphandlingarna. De tio flitigaste anbudsgivarna är alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna. Dessutom är Trafikverket den överlägset största beställaren.

Under 2019 utannonserade Trafikverket 671 upphandlingar, vilket är 270 fler än Stockholm som ligger tvåa på listan. Totalt var det närmare 1 200 myndigheter som annonserade ut minst en av de totalt 18 379 upphandlingarna. Sammantaget avbröts 13 procent av upphandlingarna medan 6,6 procent överprövades.

I många fall rör det sig om fleråriga avtal, vilket hjälper de företag som får uppdragen att planera långsiktigt. Exempelvis utgjorde nästan sju av tio upphandlingar under 2019 uppdrag som sträcker sig tre eller fyra år framåt, inklusive optionsår. 37 procent var i form av ramavtal.

Statistiken visar dock att det inte bara är stora företag som lämnar anbud – och får uppdrag.

Majoriteten, 70 procent, av anbudsgivarna är mikroföretag eller små företag och drygt 40 procent av anbuden leder till kontrakt oavsett företagsstorlek, säger Annika Töyrä, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Då det handlar om volym dominerar dock de stora, ofta rikstäckande företagen – och topp tio är samtliga inom bygg- och anläggning. Allra högst upp finns WSP Sverige följt av ÅF-Infrastructure, NCC Sverige och Peab Anläggning.

Upphandlingsmyndigheten valde att göra en fördjupning av avfallsrelaterade tjänster som insamling, hantering och återvinning av avfall. Statistiken visar att det 2019 gjordes 402 upphandlingar av avfallstjänster. Det motsvarar drygt två procent av alla annonserade upphandlingar. Sammanlagt betalades 4,5 miljarder ut till leverantörer av avfallstjänster.

Kommunerna står för 90 procent av de annonserade upphandlingarna av avfallstjänster. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare 2019 var tre per upphandling. Det är lägre än genomsnittet för alla upphandlingar som var 4,5, säger Annika Töyrä.

Under 2018 hade 3 334 offentliganställda yrkestiteln inköpare eller upphandlare. Till det kommer alla de som gör samma jobb med andra yrkestitlar – exempelvis jurister och verksamhetsspecialister. Dessutom använder upphandlande myndigheter ofta konsulter för att genomföra upphandling. Antalet som i praktiken arbetar med inköp och upphandling i Sverige är därmed betydligt större.

Flitigaste anbudsgivare

  • WSP Sverige          620
  • ÅF-Infrastructure    588
  • NCC Sverige          520
  • Peab Anläggning    443
  • Tyréns                    418
  • Ramboll Sverige     408
  • Skanska Sverige    372
  • Svevia                    343
  • Norconsult              282
  • Bravida Sverige      259

På Upphandlingsmyndighetens tio-i-topplista över flest lämnade anbud finns enbart bygg- och teknikföretag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094