23948sdkhjf

Fossilfritt stål målet för Volvo och SSAB

Redan i år planerar Volvo att börja tillverka konceptfordon och komponenter med stål från SSAB framställt med vätgas.

Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer att vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i Volvokoncernen.

Ett viktigt steg på vägen är att företaget nu tecknat ett samarbetsavtal med SSAB om forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål.

Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, säger SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist.

Målsättningen är att Volvo redan i år ska börja tillverka de första konceptfordonen och konceptmaskinerna med stål från SSAB framställt med vätgas. Under 2022 planeras serietillverkning i mindre skala, och sedan börjar en gradvis upptrappning mot massproduktion.

Förhoppningen är också att den gemensamma forskningen och utvecklingen ska leda till optimerad användning av stål i Volvos produkter vad gäller vikt och kvalitet. Ambitionen är utveckla ett flertal produkter av fossilfritt stål med målet att nå serietillverkning inom några år.

Det nytillverkade fossilfria stålet från SSAB blir ett viktigt komplement till traditionellt och återvunnet stål, som Volvo i dag använder i bland annat lastbilar och entreprenadmaskiner.

Det fossilfria stålet tillverkas med fossilfri el och vätgas, en helt ny teknik som minskar klimatpåverkan avsevärt. Bedömningen från stålindustrin är att behovet av stål långsiktigt kommer att öka markant, och att fossilfritt nyproducerat stål behövs för att möta efterfrågan.

Inom ramen för partnerskapet ingår även att se över gemensamma logistiklösningar som kan bidra till att minska SSAB:s miljöpåverkan vid såväl interna som externa transporter. Ambitionen är att använda fordon från Volvo som drivs av batterier eller bränsleceller.

SSAB har som mål att börja leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026. Utvecklingen av en fossilfri värdekedja från gruva till färdiga stålprodukter sker inom ramen för Hybrit-initiativet som SSAB driver tillsammans med LKAB och Vattenfall sedan 2016. Sedan augusti 2020 finns en pilotanläggning på plats som inom kort börjar tillverka mindre volymer av järnsvamp framställd med vätgas. Tanken är att det materialet kommer att nyttjas för att tillverka det stål som är tänkt att användas i detta samarbete.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096