23948sdkhjf

Fortsatta skånska VA-jobb för NCC

I åtta år har NCC har haft ramavtal med Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, avseende mindre VA-entreprenader. Nu har företaget fått förnyat förtroende i upp till åtta år.

– Samarbetet med NCC fungerar mycket bra. NCC har stor kompetens inom vatten- och avloppsfrågor och dess storlek ger trygghet och flexibilitet vid såväl planerade VA-arbeten som akuta driftstörningar, säger Åsa Peetz, NSVA:s avdelningschef för ledningsnät och projekt.

NCC åtar sig såväl små som stora VA-projekt, vilket bland annat omfattar schaktfritt ledningsbyggande, hållbar dagvattenhantering och VA-process. Organisatoriskt finns regionala avdelningar för mark och anläggning med erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur.

Det nya ramavtalet löper i ett år, med option på ytterligare sju år som förlängs ett år i taget. I åtagandet ingår avrop av enskilda VA-entreprenader inom NSVA:s verksamhetsområde i nordvästra Skåne. Huvudsakligen rör det sig om planerade arbeten som nybyggnad och reparation av VA-ledningar och pumpstationer, men omfattar även felavhjälpande arbete vid akuta driftstörningar.

Uppdraget sker i samverkan, där beställare och entreprenör tillsammans bidrar med sin respektive erfarenhet och kompetens för att planera de löpande uppdragen inom ramavtalet. Avtalet värderas till cirka 40 miljoner kronor per år.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11