23948sdkhjf

Full pott för Trafikverket – nästan kvarts miljard

I år blev det full pott för Trafikverkets CEF-ansökningar. Samtliga fem Trafikverksprojekt som ansökt om EU-bidrag får sammanlagt cirka 240 miljoner kronor i medfinansiering.

Mest pengar får järnvägsprojektet genom Bergslagen där Trafikverket bland annat ska göra en detaljprojektering och tekniska beskrivningar för broar och järnvägstekniska arbeten inför bygget av dubbelspår på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla.

Trafikverkets projekt som beviljats medfinansiering av EU-fonden CEF  (1euro≈tio kronor)

Järnvägsprojektet genom Berslagen, Hallsberg–Degerön, delen Hallsberg–Stenkumla.      Medfinansiering: 8 964 000 euro

Järnvägsprojektet Sundsvall–Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren. Medfinansiering: 2 377 000 euro

Järnvägsprojektet Norrbotniabanan-delen Ytterbyn–Bureå. Medfinansiering:7 457 500 euro

Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten–Göteborg. Göteborgs hamn AB är huvudansvarig för CEF-ansökan och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.  Medfinansiering: 2 693 013 euro.

Farleds- och hamnprojekt Malmporten–Luleå. Luleå Hamn AB är huvudansvarig för CEF-ansökan och Trafikverket står med på en liten del av ansökan. Medfinansiering: 2 480 000 euro.

– Det är jätteroligt att alla Trafikverksprojekt som ansökt om medfinansiering fått sina ansökningar beviljade, säger Anneli Malmberg, Nationell koordinator för CEF på Trafikverket. Utlysningen omfattade endast studier som bidrar till att slutföra projekten på stomnätskorridorerna och på de övriga delar av stomnätet.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och det är regeringen som beslutar om vilka projekt som ska få CEF-medel. Det är enbart projekt som redan finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan ansöka om och få medfinansiering av EU-fonden CEF.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063