23948sdkhjf

”Ett självmål i Sveriges klimatarbete”

Regeringen har gett cementproduktionen ett andrum, men duckar för huvudproblemet – bristen på helhetssyn i miljötillståndsprocessen. – Den här uppkomna situationen är vansinne, ett självmål i Sveriges klimatarbete, säger Maria Sunér, vd på branschorganisationen Svemin.

Regeringens förslag till en tillfällig förändring i miljölagstiftningen innebär att Cementa – inom ramen för gällande miljötillstånd – kan fortsätta sin produktion fram till nästa sommar. Därmed skjuts den akuta bristen på cement upp i åtta månader. Därmed anser regeringen att den gjort sitt. Enligt näringsminister Ibrahim Baylan är det nu upp till utövarna att lösa situationen.

Den stora osäkerheten kvarstår dessvärre efter regeringens besked, det är förödande för företag med långa planeringshorisonter. I praktiken äventyrar läget Cementas omfattande investeringar för klimatneutralitet, säger Maria Sunér.

Cementkrisen blottar, enligt Svemin, den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbete som bedrivs av stora svenska industriföretag. Ambitiösa investeringsplaner inom basindustrin kan göra Sverige världsledande på klimatneutrala råmaterial – såväl metaller som cement.

Det grundläggande felet är, enligt Svemin, miljötillståndsprocessernas brist på helhetssyn. Exempelvis finns ingen statlig aktör eller myndighet som har i uppgift att se till helheten i en hållbar utveckling, som innefattar alla tre dimensionerna – miljö, ekonomi och sociala aspekter.

Politiken har här ett enormt ansvar. Utan politiskt mod att se helhetsbilden hur klimatomställningen hänger ihop med bland annat tillgång till klimatneutralt producerade metaller och mineral, skjuter vi problemen framför oss eller till ett annat land utan samma hållbarhetsintentioner, säger Maria Sunér.

Exempelvis har arbetet inletts med att förvandla Cementas anläggning i Slite till världens första klimatneutrala cementfabrik 2030 – något som närmast omöjliggörs utan tillgång till närliggande råvara av önskad kvalitet.
– Klimatironin är beklämmande, säger Maria Sunér.

En förutsättning för att Cementa och Heidelberg Cement ska kunna genomföra planerna och för Sverige att nå klimatmålen och bli världens första koldioxidfria välfärdsland är ett fortsatt långsiktigt brytningstillstånd.

Det bör vara en självklarhet även ur ett beredskapsperspektiv att Sverige kan producera cement inom landet, något vi har alla förutsättningar för – utom tillstånd. Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, kriser eller krig, säger Maria Sunér.

Svemin beskriver turerna kring kalkbrottet på Gotland som det senaste exemplet på hur illa tillståndsprocesser fungerar i Sverige. Organisationen har under många år påtalat bristerna med dagens system. En förnyad ansökan för Cementa riskerar att ta minst tre till fyra år. Ovissheten om den framtida försörjningen av cement i Sverige består för företag inom gruv- och byggsektorn som alla är beroende av materialet för sin verksamhet.

IPCC:s nya klimatrapport var glasklar med att vi alla måste öka takten i omställningen. Den här uppkomna situationen är vansinne, ett självmål i Sveriges klimatarbete, säger Maria Sunér.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.143