23948sdkhjf

Det måste investeras mer i järnvägsunderhållet

Sveriges ekonomi står stark och är redo för återstart efter pandemin. Inför budgetpropositionen 2022 har finansminister Magdalena Andersson utlovat 74 miljarder i reformutrymme. De förhöjda ambitionerna borde också omfatta satsningar på landets eftersatta transportinfrastruktur. Det menar Tågföretagen.

Tågföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för de som arbetar inom tågbranschen. Branschen samlas för att påverka regering, riksdag, myndigheter, media och andra intressenter. Nu faller organisationen in i kören av röster som hävdar att transportinfrastrukturen är eftersatt.

Infrastrukturpropositionen som klubbades av riksdagen i juni har ökat 12-årsramen för investeringar i transportinfrastruktur med cirka 20 procent till nästan 900 miljarder. Trots de anslagna medlen för investeringar och underhåll är det inte mer än cirka en procent av BNP. Detta är samma siffra som gällt sedan 1970-talet och som bevisligen inte har räckt till. 

Tågföretagen poängterar att under sommaren har medier rapporterat om stora brister i vägnätet, men att det är nästan värre för järnvägen. Sveriges transportinfrastruktur är nedsliten och för järnvägen har kapacitetstaket redan passerats. Under 50- och 60-talen investerade Sverige årligen drygt två procent av BNP, vilket är en nivå som det behövs gå tillbaka till för att kunna skapa den transportinfrastruktur som behövs för att säkra ett av fundamenten för landets långsikiga konkurrenskraft.

Efter årtioende av eftersatta investeringar och underhåll har Sverige en infrastrukturskuld som uppgår till 45 miljarder kronor för järnväg och 25 miljarder för väg. Anslagen ökar i kommande 12-årsplan, men underhållsskulden för järnvägen förväntas vara närmare 60 miljarder kronor år 2033.

Tågföretagen uppmanar nu att Trafikverket bör få uppdraget att upprätta en långsiktig underhållsplan med målet att eliminera det eftersläpande underhållet och därmed skapa förutsättningar för en total avbetalning av underhållsskulden och återställa järnvägsnätet till den nivå det är konstruerat för vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125