23948sdkhjf

Grönt för större malmupptag i Garpenberg

Boliden har erhållit miljötillstånd för en utökning av den årliga produktionstakten i Garpenberg. Till följd av beslutet kan flaskhalsinvesteringar inledas med syfte att öka produktionen till 3,3 miljoner ton per år.

– Detta är ett mycket välkommet besked som ger oss möjlighet att fortsätta stärka produktiviteten i Garpenberg. Dessutom möter vi en ökad efterfrågan med ytterligare zink med världsledande hållbarhetsprestanda, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor, Boliden.

Produktionen i Garpenberg uppgår idag till cirka 3 miljoner ton i årstakt vilket även varit högsta tillåtna volym inom befintligt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet innebär bland annat att kapacitetsförstärkningar i transportinfrastrukturen kan inledas med inriktning att nå en produktionsvolym på 3,3 miljoner ton  2023.

Miljötillståndet följer av att ett tidigare överklagande inte beviljats prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093