23948sdkhjf

Bilister upplevs som hänsynslösa i anslutning till snöröjare

Två av tre svenskar anser att en stor majoritet av trafikanterna inte visar tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på vägarna, som snöröjare eller halkbekämpare. Det visar en färsk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Svevia.

Återkommande undersökningar visar att vägarbetare ofta upplever sin arbetsdag som mycket riskfylld. Incidenter är allt för vanliga liksom olyckor av mer eller mindre allvarlig natur. Bland annat hävdas att det finns entreprenörer som åsidosätter kraven på tillräckliga skydd för sina medarbetare. En annan orsak är att fordonsförare som passerar arbetsplatsen håller för hög fart.

När Svevia nu låtit Sifo undersöka hur trafikanterna själva upplever situationen anser en klar majoritet, 85 procent, att de själva tänker på att vägen är en arbetsplats för vägarbetare och snöröjare när de är ute i trafiken. Samtidigt anser 66 procent av de svarande att andra fordonsförare inte visar tillräcklig hänsyn mot de människor som arbetar på och vid vägarna.

Svevia hänvisar också till forskning som sammanställts av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som visar att omkring var femte bilförare medvetet begår regelbrott i trafiken samtidigt som studier visar att medvetna felhandlingar utgör huvudorsaken till trafikolyckor. Enligt Svevia överskattar  bilister i denna grupp sin egen körförmåga och tycker att de inte behöver följa de regler som gäller.

Företaget betonar att även de egna incidentrapporterna tyder på att många som arbetar ute på vägarna upplever att allt för många bilister kör hänsynslöst förbi såväl vägarbeten som snöröjnings- och halkbekämpningsfordon. Förhoppningen är dock att bilisterna ska ta sitt ansvar under den kommande jultrafiken, inte minst där det är vinterväglag som gäller.

– En vårdslös attityd i trafiken innebär en direkt fara för alla som arbetar med att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Sakta alltid ned när du närmar dig fordon som plogar eller halkbekämpar – det handlar både om din och vår säkerhet, säger Olle Öberg, divisionschef för drift på Svevia.

– Kör försiktigt i helgtrafiken, håll avstånd på vägen och ta hellre lite extra tid på dig än att stressa. Vi vill be dig att göra det du kan och respektera att vägen är vår arbetsplats, säger Olle Öberg.

Sonja Forward, doktor i psykologi och forskningsledare på VTI med lång erfarenhet av forskning kring bilisters attityder och beteende, betonar att det inte räcker med att vara en skicklig förare.

– Ju fler som inser att bilkörning är mer än teknisk körskicklighet och att det handlar om att ta hänsyn till andra, desto säkrare kan vi tillsammans göra trafiken, säger Sonja Forward.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094