23948sdkhjf

”Det är ett unikt avtal”

Har slaggrus en framtid som vägbyggnadsmaterial? Nytt avtal kan få fart på användningen hoppas Sysav.

Vid avfallsförbränning bildas slagg, som till stor del består av slaggrus. I flera andra europeiska länder används slaggrus i olika typer av infrastrukturbyggande, materialet ersätter då bergkross eller naturgrus.

I Sverige är det mer sällan materialet används på detta sätt, det brukar i stället nyttjas som täckmaterial på avfallsanläggningar.

Att använda slaggrus istället för krossat berg eller naturgrus skulle dock innebära stora klimatvinster hävdar Sysav i ett pressmeddelande, och hänvisar till beräkningar som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Avfall Sverige.

Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) ägs av 14 kommuner och har till uppgift att ta emot och förädla olika typer av avfall.

Enligt bolaget fungerar slaggruset dessutom bra som förstärkning i vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor.

-- Genom ett gediget arbete har det visats att slaggrus är ett material som lämpar sig väl till anläggandet av vägar och uppställningsytor. Innan slaggruset används som konstruktionsmaterial sorteras metaller ut, vilket i sig ger en miljövinst eftersom vi slipper bryta nya metaller som ger upphov till stora mängder osynligt avfall, säger Raul Grönholm, projektledare på Sysav, i ett pressmeddelande.

För att få använda materialet på detta sätt krävs dock myndigheternas tillstånd, detta trots att det klassas som icke farligt avfall, noterar Sysav.

Att få tillståndet kan ta lång tid och Sysav och Avfall Sverige vill snabba upp dessa turer – de hävdar att den långdragna tillståndsprocessen påverkar möjligheterna att göra nya cirkulära affärer med slaggrus.

Parterna ser dock ljuset i tunneln -- Sysav och Trelleborgs hamn har skrivit under ett avtal som innebär att hamnen kommer att använda slaggrus som konstruktionsmaterial när uppställningsytorna i hamnen ska byggas ut, och Länsstyrelsen har gett sitt godkännande.

-- Det är ett unikt avtal och ett stort steg för användning av slaggrus som en resurs i samhället, i stället för att ta begränsade jungfruliga produkter i anspråk. Ett strategiskt mycket viktigt beslut som banar väg för oss och inte minst för branschen i sin helhet, säger Peter Engström, vd för Sysav, i pressmeddelandet.

Fakta slaggrus

  • Slagg/bottenaska är avfall som inte förbränts i pannan
  • Slaggen kan sorteras upp i olika material: slaggrus, magnetiskt skrot, icke magnetiskt skrot, brännbara rester samt sånt som kräver deponi
  • 90 procent av slaggen utgörs av slaggrus, som kan användas för att täcka avslutande deponier – eller som konstruktionsmaterial

Källa: Sysav

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.067