23948sdkhjf

Dagvattenrening med publik

Nytta förenas med nöje när det ska renas dagvatten i Botkyrka.

Två dagvattenparker ska anläggas i Botkyrka, ett projekt där Norconsult har upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, också projekterat och bistått med kompetens inom landskap, VA, geoteknik och byggkonstruktion.  

Tanken är att rena dagvatten från Albyhöjden och Fittja Gård. Vattnet ska ledas till dammar i Lottalund och Fittja äng där det ska renas från bland annat tungmetaller, närsalter och organiskt material.

Sedan får vattnet rinna vidare till Albysjön och dricksvattentäkten i Mälaren.

– Vattnet renas bland annat med hjälp av dammar där det får sedimentera. Sedan leds vattnet in i våtmarker där växter tar upp det som inte försvunnit i sedimenteringen. Resultatet är ett rent och ekologiskt sätt skapa bra dagvattenrening, säger Jan-Olof Nilsson, sektionschef och ansvarig för uppdraget på Norconsult, i ett pressmeddelande.

Reningsprocesserna har utformats i samarbete med Thomas Petterson, biträdande professor på Chalmers som specialiserat sig på frågor som rör vattenrening.

Parkerna kommer att byggas med många broar och bryggor, tanken är att människor ska kunna se vart vattnet tar vägen och vad som sker med det.

– Besökare kommer kunna följa vattnet via exempelvis dammar, våtmarker, slingrande dikten, regnbäddar och forsande strömmar. Det kommer bli en väldigt visuell miljö, säger Jimmy Hagman, landskapsingenjör på Norconsult, i samma pressmeddelande.

Norconsult noterar att de nya dagvattenparkerna även ska fungera som en miljö för social samvaro och att bortgrävd jord ska tas tillvara för att skapa ett kuperat område, som till exempel ska kunna användas som pulkabackar på vintern.

Den första etappen ska bli klar nu i januari. Till sommaren ska allt vara klart.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.095