23948sdkhjf

Så vill Byggföretagen förändra byggandet

Bygg mer och snabbare, bekämpa fusk, förbättra utbildningarna och minska krånglet. Det är några av de reformer Byggföretagen vill se.

Branschorganisationen Byggföretagen går ut hårt 2022 och kräver reformer inom nio olika områden.

Byggföretagen lyfter bland annat fram att bygg- och anläggningsbranschen är ”bryggan till framtiden” i ett Sverige som växer snabbt och som bidrar med många skattemiljarder varje år.

Enligt Byggföretagen behöver Sverige dock gå i en ny riktning om företagen ska kunna ska de förutsättningar som samhället behöver.

- Det behövs en näringspolitik som på ett vassare sätt än i dag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Sverige förtjänar bättre än bostadsbrist, regelkrångel och osäkra råvaruleveranser, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Organisationen har därför tagit fram ett reformförslag med 39 punkter inom nio olika områden.

Ett prioriterat område är att minska fusk och svartarbete. Byggföretagen vill till exempel att sekretessreglerna ändras så att myndigheter lättare kan dela information med varandra, för att på så sätt bekämpa arbetslivskriminalitet. Byggföretagen vill också att myndigheternas kompetens på området ökar och att man prioriterar en effektiv uppföljning av regelverken.

Byggföretagen vill också att byggtakten både ökar och blir jämnare – till exempel genom att förbudet mot kommunernas särkrav förtydligas så att det blir enklare för entreprenörer att använda likartade arbetsmetoder från projekt till projekt.

Andra önskade reformer är att detaljplanerna blir flexiblare och effektivare, att seriösa anbudsgivare uppmuntras vid marktilldelning och att miljöbalkens koppling till plan - och bygglagen utreds så att onödiga hinder och fördröjningar undviks.

Byggföretagen vill också se ökade investeringar i infrastruktur – den måste under en period växa snabbare än BNP, infrastruktursatsningarna kan dessutom fungera som motor för bostadsbyggandet, skriver man i reformdokumentet. 

Ett annat reformönskemål är att lyfta VA-frågornas betydelse i planprocessen, i dag saknar många kommuner en tydlig VA-plan, noterar Byggföretagen.

Byggföretagen önskar sig också alternativa finansieringsformer och föreslår att de statliga anslagen kompletteras – till exempel med lånefinansiering.

Byggföretagen vill också se en tydligare politik när det gäller hållbarhet. Ska klimatmålen nås måste rätt krav ställas, ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen, anser organisationen.

Framförallt måste beställarna, som ofta är offentliga parter, ställa rätt krav i sina upphandlingar, anser Byggföretagen som också efterlyser en ökad förståelse för just prissättningen i anbudsprocessen.

Byggföretagen vill se reformer även när det gäller rekrytering och utbildning.

Organisationen vill till exempel att gymnasiets bygg- och anläggningsprogram moderniseras så att det blir attraktivare, det måste spegla branschens utveckling och innovationer på ett bättre sätt så att det kan leda både till jobb och till vidare studier, förklarar Byggföretagen.

Byggföretagen vill också att säkerhet, sund konkurrens, ”attraktiva kollektivavtal”, hållbarhet och digitalisering ska ingå i alla utbildningar på alla nivåer.

Byggföretagen vill också öka inkluderingen på utbildningarna, målet är att öka mångfalden så att regeringens mål på att 25 procent av de nyanställda är kvinnor ska uppnås 2030.

Byggföretagen lyfter också fram vikten av fri konkurrens och uppger att detta förutsätter fri rörlighet.

Byggföretagen ser flera tänkbara hot mot den fria rörligheten, till exempel EU:s sociala regler som de anser försvårar den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna samarbetar på ett helt annat sätt.

Byggföretagen förordar också att man fokuserar på den inre marknaden och underlättar den fria rörligheten genom att erkänna utbildnings- och examensbevis från skolor och högre utbildningar inom EU.

Reformagendan har fått namnet Så bygger vi Sverige bättre – en offensiv agenda för hela samhällsbygget. Hela dokumentet finns att läsa här.

Enligt Byggföretagen är tanken med reformagendan att få till en samhällsbyggnadskommission som kan titta brett på frågorna, en kommission där både politiker och representanter från näringslivet ingår.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125