23948sdkhjf

De vill se fler kriterier än pris vid markanvisningar

Inom Skanska vill man se att fler kriterier än pris bedöms när det kommer till markanvisningar i Göteborgsregionen. Utöver kostnaden föreslås det att även klimat och miljö ska tas med.

Pia Schröder och Niklas Grimslätt, affärsutvecklingschefer på Skanska Bostadsutveckling och Skanska Fastigheter, lägger fram förslaget i bolagets Nyhetsbrev väst. Utöver miljökrav tycker de att även kriterier som social hållbarhet, mångfald och inkludering skulle kunna tas med i bedömningen. De tror att ett sådant initiativ skulle driva marknaden framåt även om det innebar att det skulle bli svårare att utvärdera de inkomna bidragen.

– Men kommunerna behöver utveckla den förmågan. Man bör även försäkra sig om genomförandeförmåga både när det kommer till tid och ekonomi, säger Niklas Grimslätt, i nyhetsbrevet.

Han menar att det i dagsläget finns en risk att priskonkurrens medför enkla lösningar då man vill spara pengar. Något som i sin tur skulle leda till en sämre stadsutveckling.

Pia Schröder menar att kommunerna också skulle kunna bli bättre på att ställa krav samt föra dialog med branschen.

– Kommunen skulle kunna hålla sig bättre uppdaterade på vad marknaden har att erbjuda i stort.

De två affärscheferna tror också att innovationer är en betydelsefull del i att göra arbetet med markanvisningar mer lönsamma. Samtidigt är det viktigt att se innovationer ur ett längre perspektiv anser Pia Schröder.

– Det bästa är är när vi arbetar i samverkan, säger hon i nyhetsbrevet och tar upp “Plats för Göteborg” som ett exempel på ett innovativt sätt att göra affärer.

– Om kommunen drar nytta av goda idéer, kreativitet och innovation får vi en bättre stadsutveckling och det kommer även stadens invånare till godo.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094