23948sdkhjf

Byggföretagen befarar ett långt byggstopp

Ny rapport tyder på att tillgången på betong kan minska.

-- Det här visar tydligt på Sveriges sårbarhet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

I november fick myndigheten Vinnova (verket för innovationssystem) regeringens uppdrag att kartlägga den befintliga test- och provningsverksamheten för cement och betong.

Utgångspunkten var att det eventuellt finns en risk att prov- och testverksamheten inte riktigt räcker till framöver.

Antagandet är att behoven kan komma att öka av flera anledningar: till exempel om man måste börja använda cement från andra leverantörer om Cementa inte kan producera lika mycket som förut – produkter som i så fall måste testas och provats.

En annan anledning är det kommer att behövas mer testning när man börjar använda alternativa bindemedel i betongen – för att göra den mindre miljöbelastande.

Den 1 februari överlämnade myndigheten en slutrapport till regeringen och slutsatsen Vinnova drar är att ”det finns en risk att tillgången på test- och provningsverksamhet för cement och betong kommer bli en flaskhals” och att detta särskilt gäller när kraven på klimatförbättrad miljöbetong ökar.

Vinnova föreslår därför att man vidtar åtgärder för att mildra detta, till exempel genom att samordna de befintliga resurserna och öka kapaciteten hos test- och provningsverksamheterna.

Branschorganisationen Byggföretagen ser rapporten som ett orostecken och befarar att bristerna kan leda till ett långt byggstopp.

-- Det här visar tydligt på Sveriges sårbarhet. Med ett överhängande hot om att Cementas täkt i Slite inte får fortsatt tillstånd måste test- och provkapaciteten för betong och cement utökas så snart som möjligt. Annars riskerar ett eventuellt byggstopp att bli långt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Vinnovas rapport finns att läsa här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094