23948sdkhjf

Infranords vd nöjd med resultatet

Infranord levererar en ökad orderingång, ett starkt kassaflöde och ett förbättrat resultat.

Infranords vd Henrik Löfgren noterar i ett pressmeddelande att orderingången för helåret 2021 uppgick till 4 728 miljoner kronor (MSEK), varav 1 701 MSEK tilldelades under fjärde kvartalet, och att företaget dessutom levererar ett starkt kassaflöde och ett förbättrat resultat för helåret.

-- Jag är mycket nöjd att de åtgärder som initierats de senaste två åren samt att våra medarbetares målinriktade arbete för ständig förbättring har gett resultat, säger han.

I företagets bokslutskommuniké skriver han att orderingången är väsentligt högre 2021 jämfört med året innan, trots hög konkurrens när det gäller järnvägsentreprenader.

Han noterar att Infranord kammade hem en rad kontrakt under 2021, men att det var en besvikelse att Trafikverket avbröt upphandlingarna av  samverkanskontrakten  Västra  Götaland  Öst  samt  Södra Malmbanan, som  Infranord  tilldelats.

-- Vi hoppas på nya möjligheter att arbeta enligt Samverkan hög  i  kommande entreprenader  då  jag  tror  att  modellen  är  väl  anpassad  för  stora  underhållskontrakt, skriver Henrik Löfgren.

Han uppger också att förvärvet av det norska signalteknikbolaget  ProRail  AS  i  början  av  2021  har  ökat  Infranords  konkurrenskraft  i  komplexa  entreprenader.

-- Min ambition är att fortsätta driva denna utveckling under kommande strategiperiod samtidigt som vi klarar de stora investeringar som krävs för att skapa en klimatneutral maskinverksamhet  utan  fossila  bränslen.

Under 2022 ska Infranord arbeta med tre strategiska fokusområden berättar han: säker arbetsmiljö, affärsmässig organisation och  attraktiv  arbetsgivare. 

-- Målet är att  med  ett  högt  hållbarhetsfokus fortsätta  att  stärka  bolagets  lönsamhet. 

Infranord RESULTAT

Under det sista kvartalet i fjol var:

 • Orderingången 1 701 (927) MSEK
 • Nettoomsättningen 1 060 (1 130) MSEK
 • Rörelseresultatet 35 (9) MSEK
 • Periodens resultat 26 (-7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 294 (96) MSEK

Resultatet för helåret 2021 ser ut så här:

 • Orderingången under perioden var 4 728 (4 090) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 7 378 (6 783) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 102 (4 014) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 89 (14) MSEK
 • Årets resultat uppgick till 63 (2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 572 (218) MSEK

Källa: Infranord

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094