23948sdkhjf

Regeringens besked om Kallakgruvan

Det har varit en lång resa men nu är det klart. I dag meddelade regeringen sitt beslut för Beowulf Mining och deras brytning av kvartsbandad järnmalm. 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson meddelade på tisdagen på en presskonferens Regeringens beslut att meddela tillstånd till Beowulf Mining bearbetningskoncession i Kallak. Beslutet förenades med 12 villkor, bland annat ska marken återställas efter avslutad brytning. 

– Detta är ett historiskt beslut med långtgående villkor. Normalt meddelas denna typ av beslut utan villkor. 

Han betonade att det finns många motstående intressen till exempel rennäring och skyddsvärd natur i närheten. Han talade också om betydelsen av mineraler och metaller och att Regeringen avvägt mellan de två riksintressena rennäring respektive värdefulla mineral.
– Regeringen konstaterar att renäringen är viktig samtidigt som planerade verksamheten är betydande för samhällsutvecklingen.  säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I ärendet har många yttrat sig, bland annat Unesco om världsarvsfrågan. 

I prövning om bearbetningskoncession tittar man på om det kan bli en lönsam brytning så det inte startas en gruva som tar mark i anspråk och därefter direkt inte bär sig. Man gör också en bedömning av om någon annan markanvändning, till exempel renskötsel, bör ha företräde framför gruvverksamheten.

Bolaget måste därefter även söka tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamheten hos Mark- och miljödomstolen. Därefter återstår prövningar enligt plan- och bygglagen, markanvisning enligt minerallagen och även andra tillstånd, till exempel enligt väglagen, innan en gruva kan öppnas.

– Jag är tacksam mot den nya närings- och innovationsministern för att han har gett företaget förtroende för att föra Kallakprojektet framåt. Tilldelningen av koncessionen är helt enkelt en efterlängtad milstolpe på utvecklingstidslinjen och vi ser nu fram emot miljötillstånd, säger bolagets vd Kurt Budge i en kommentar.

Artikeln kan komma att uppdateras.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078