23948sdkhjf

Sweco Sveriges krav på regeringen – förenkla tillståndsprocessen

Bättre samordning och begränsningar i rätten att överklaga är ett par åtgärder som Sweco Sveriges vd, Ann-Louise Lökholm Klasson, vill se för att snabba på tillståndsprocesserna för miljötillstånd. I en debattartikel riktad mot regeringen lägger hon fram tre punkter på förändringar.

Sweco Sveriges vd, Ann-Louise Lökholm Klasson, skriver i en debattartikel att den svenska tillståndsprocessen för miljötillstånd måste moderniseras och förbättras. Hon menar att om inte så görs kommer Sveriges klimatomställning att misslyckas.

I texten som publicerades på sajten Samhällsbyggaren säger Lökholm Klasson att innovativa industriella satsningar som aktivt skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan förhindras och fördröjs, på grund av alltför långa och tidskrävande tillståndsprövningar. 

Åsikten är något som delas av andra inom bygg- och anläggningsbranschen. Tidigare i år höll Stockholms handelskammare ett seminarium som just handlade om vad en del anser är en tungrodd tillståndsprocess. Bland annat menade Maria Sunér, vd för Svemin, att en mängd lagar och förordningar lagts på varandra under tid.

– Det har blivit så komplext att hela systemet håller på att implodera.

Även Svensk Betong anser att tillståndsprocessen behöver reformeras. I en konsekvensanalys skrev de att mer vikt vid samhällsnytta måste väga in när beslut om tillstånd ges.

– Och inte bara säkerställa den lokala miljöpåverkan. Politiken måste också se över möjligheterna att klassa kalkstensbrytning och cementtillverkning som samhällsviktig funktion.

 Ann-Louise Lökholm Klasson lyfter tre punkter i sin text som hon menar skulle göra att Sverige skulle klara av den gröna omställningen. I den första anser hon att samrådsprocessen behöver godkännas tidigare samt att begränsa antalet yttranden.

–  Reglera vilka myndigheter som får yttra sig och att endast myndigheter som har yttrat sig i samrådsprocessen har rätt att återkomma i remisskedet. Annars kan ärenden växa okontrollerat med helt nya frågeställningar och tillhörande kompletteringskrav som gör att projekt kan fördröjas flera år.

Hon anser även att man behöver bli bättre på att samordna och digitalisera. Bland annat genom att förstärka där resurser behövs och att skapa en nationell databas. På så vis skulle handläggning och administration bli mer effektiv.

I sin tredje punkt anser Lökholm Klasson att man ska fokusera på det som ger störst ”(klimat)nytta”. Med det menar hon att man bör se till en helhet och begränsa rätten att överklaga om en misstänkt miljöpåverkan inte är av betydande art.

– Paradoxalt nog tillåter dagens tillståndsprocess att detaljfokus på enskilda miljöfrågor blockerar möjligheten att nå de globala klimatmålen. Låt inte det bästa bli det godas fiende.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093