23948sdkhjf

"Allas intresse att få till en hållbar masshantering"

Naturvårdsverket har utrett hur hantering av schaktmassor kan förbättras. Nu lämnas flera förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövningsbestämmelser.

Naturvårdsverket uppskattar att hantering av massor kan röra sig om allt från 60–200 miljoner ton i Sverige årligen. Hanteringen innebär ofta en ineffektiv resursanvändning. 

Olika åtgärder behöver samverka för att uppnå en hållbar hantering av schaktmassor. Det behövs bland annat en tydligare vägledning för att underlätta arbetet. 

– Vi har påbörjat arbetet med vägledningen, där tolkningen av definitionen av avfall har fått en central roll. Utöver det föreslår vi tydligare lagstiftning, nya prövningsbestämmelser för hantering av massor som är produkter, samt bättre verktyg för planering och samordning i hanteringen av massorna. Här behövs också ytterligare utredning, säger Ulrika Gunnesby, projektledare för utredningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Utredningen visar att det idag är svårt för verksamhetsutövare att bedöma om massor är avfall eller inte. Det finns också brister gällande information om innehållet i massor och hur de kan användas utan att oacceptabla risker uppstår. Lagstiftningen är komplex vilket försvårar för verksamhetsutövarna att ta fram underlag som tillsynsmyndigheterna ska granska. Samtidigt är förväntningarna höga på en snabb och tydlig prövningsprocess. Detta i kombination med bristande vägledningsstöd och svårigheter med planering och samordning skapar särskilda utmaningar för tillsynsmyndigheterna, som ställs inför svåra beslut.

Naturvårdsverkets slutsatser är också att tillsynsarbetets förutsättningar behöver förbättras, exempelvis genom stöd vid bedömning av risker, och ökade förutsättningar för samordning och delaktighet i tidigt skede. 

– De förslag vi lämnar till regeringen har arbetats fram efter mycket god dialog med både näringsliv och myndigheter. Det ligger i allas intresse att få till en hållbar masshantering, avslutar Ulrika Gunnesby. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
”Det är skillnad på byggare och byggare”
Eldrivet på återvinningen
Bättre ljus direkt från fabrik
Plattform för klimatneutralt byggande nu igång
Lasta servicebilen rätt
Friska tag på veckans lista!
Andra Nordiska Medier
Framtidens Bygg
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.142