23948sdkhjf

Raset – lägsta antalet nya projektplaner på tio år

En färsk rapport från Byggfakta visar på det lägsta antalet nya projektplaner på tio år samtidigt som byggstartsvolymen minskar och projekt flyttas fram.

Rapporten från Byggfakta bygger på svar från cirka 700 projekt med ett uppskattat byggvärde på omkring 80 miljarder. Några punkter från rapporten visar det allvarliga läget på projektmarknaden.

Räknat i antal beräknas cirka tre procent av projekten helt ha ställts in, motsvarande 1,5 miljarder och knappt två procent av den totala byggkostnaden. Sammantaget har byggstarten på en dryg tredjedel, cirka 35 procent av projekten, flyttats fram eller helt ställts in.

Både sett till antal och uppskattad byggkostnad beror detta till 50 procent på för branschen, ”vanliga problem” relaterade till detaljplan, bygglov, upphandlings- eller projekteringsprocess, överklagande, tillståndsproblematik eller brist på arbetskraft.

Den andra hälften beror däremot främst på omvärldsfaktorer som mer eller mindre är kopplat till konsekvenser av kriget i Ukraina. Dit räknas orsaker som exempelvis ”För dyrt att bygga, dyra anbud och materialpriser”, materialbrist, svårare eller dyrare finansiering, vikande efterfrågan eller minskat intresse från slutanvändare samt allmän oro och osäkerhet.

Räknat i antal svarar cirka 17 procent av projekten att de flyttats fram eller i viss utsträckning även helt ställts in – där den främsta orsaken varit relaterad till de omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina orsakat eller förvärrat. Räknat i uppskattad byggkostnad motsvarar det omkring 14 procent.

På frågan om det finns fler bidragande orsaker till framflyttade projekt så har 43 procent angett att allmän oro och osäkerhet också påverkat, 31 procent har hänvisat till att det är för dyrt att bygga, dyra anbud och materialpriser, 27 procent har angett att det blivit svårare eller dyrare med finansiering, 13 procent svarar att materialbrist också påverkat och 10 procent svarar att vikande efterfrågan, minskat intresse från slutkund påverkat. Drygt sju procent hänvisar till att brist på arbetskraft också bidragit.

För 52 procent av projekten har den uppskattade byggkostnaden ökat under 2022. För 22 procent har den ökningen kommit efter kriget i Ukraina.

Bidragande orsaker är höjda priser på bland annat stål, trä, betong och drivmedel/energi.

En tredjedel (33 procent) av de svarande uppger att intresset för deras projekt och antalet kontakter minskat. Bland bostadsbyggarna är denna andel ännu högre, 41 procent av dem har sett ett minskat intresse från slutkunderna.

Allra tydligast blir krigets påverkan bland de privata byggherrarna som bygger nya flerbostadshus. Där hade 49 procent av de inrapporterade projekten flyttats fram eller ställts in. Och av dessa uppgav 59 procent krigets följdeffekter som främsta orsaker.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109