23948sdkhjf

Investerar 14 miljarder i 28 projekt

Ny ledning ska öka elöverföringen mellan norra och södra Sverige.

Leveranstidningen Entreprenads systersajt Process Nordic publicerade nyligen en intervju med Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe där hon talade om de miljardinvesteringar som är på gång de närmsta åren. 

En av satsningarna är att Svenska kraftnäts styrelse har beslutat om investeringar i dubbla 400 kv ledningar i höjd med Sollefteå ned till Mehedeby, norr om Uppsala. Investeringen kommer att öka möjligheten till elöverföring mellan elområde två och tre. 

14-miljardinvesteringen, som benämns Kustpaketet, är en del av det stora Nordsyd-paketet som ökar dagens överföringskapacitet från norr till södra Sverige från cirka 7 300 MW till över 10 000 MW. Kustpaketets bidrag till denna ökning är cirka 500 MW.
¬ Med denna investering når vi flera mål. Den är avgörande för att tillgodose ökad elförbrukning i regionerna kring Sundsvall, Stockholm, Uppsala och Mälardalen, samt för att överföra reglerkraft från norr till söder, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Reglerkraft används för att balansera upp väderberoende elproduktion.

Ytterligare motiv bakom investeringspaketet är dels att de ledningar och stationer som ska bytas ut och uppgraderas uppnår sin tekniska livslängd lagom till att investeringarna är klara, dels för att öka inmatningsförmågan av vindkraft längs södra Norrlandskusten. Idag har Svenska kraftnät anslutningsansökningar på upp emot 9 000 MW havsbaserad vindkraft i elområdena SE1 och SE2 samt även ansökningar för landbaserad vindkraft i området.
– Med Kustpaketets genomförande ökar vi möjligheten till elektrifiering och en grön omställning samt anslutning av framtida kraftproduktion i området, säger Daniel Gustafsson.

Totalt är Kustpaketet uppdelat i 28 projekt och ledningsbyggnaderna ska vara klara 2032-34 och hela projektet – inklusive avveckling av gamla ledningar – ska vara klart 2036.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.469