23948sdkhjf

58 procent upplever kränkningar på jobbet

En ny rapport från Byggnads visar att mobbning och kränkningar fortfarande är vanligt i byggbranschen, och i en majoritet av fallen är det chefen som mobbar.

– Att chefer i så hög utsträckning är en del av problemet är djupt oroande och något arbetsgivarna måste ta på allvar. Det här är en trappa som måste städas uppifrån, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads har frågat 3 800 medlemmar om deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen frågade även om företagens rutiner och hur man arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Endast 10 procent uppger att deras arbetsgivare uppfyller alla de krav som föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) ställer gällande arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Den dåliga regelefterlevnaden får tydliga konsekvenser.

  • En tredjedel av de svarande uppger att de sällan eller aldrig har en hälsosam arbetsbelastning.
  • 58 procent svarar att det förekommit kränkningar på deras arbetsplatser.
  • 20 procent har utsatts för mobbning varav 10 procent det senaste året. För kvinnor är samma siffra 28 procent varav 20 procent det senaste året.
  • 8 av 10 uppger att de inte fått den hjälp och stöd de behöver av sin arbetsgivare när de kränkts eller mobbats.

I en stor majoritet av fallen är chef eller arbetsledare dessutom delaktig i den kränkande särbehandlingen eller mobbningen.

Men undersökningen visar också att företagens rutiner gör stor skillnad. På företag som följer föreskriften är arbetssituationen betydligt bättre, men på företag som inte följer någon del av föreskriften är det i jämförelse:

  • 10 gånger större risk att bli mobbad.
  • 8 gånger större risk att bli kränkt.
  • 3 gånger större risk att du inte får den hjälp du behöver om du blivit utsatt.

– Det här är helt oacceptabla siffror och måste bli en varningsklocka för branschen. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste den psykosociala arbetsmiljön prioriteras högre. Bristen på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094