23948sdkhjf

Byggföretagen vill se en aktivare myndighetsutövning

Det råder osäkerhet i byggbranschen till följd av ökade materialkostnader, cementkris och krig i Ukraina – som också drivit upp inflationen.

Områden som väntas expandera kraftigt, och är i stort behov av flera bostäder, är Norrbotten och Västerbotten, varför Byggföretagen höjer ett varnade finger. I ett pressmeddelande menar de att projekt riskeras att pausas och efterlyser därmed en aktivare myndighetsutövning.

– Norrbotten och Västerbotten beräknas växa med 100 000 nya invånare. Det kommer att behövas betydligt fler bostäder i kommuner som redan i dag har stor bostadsbrist. Nu ser vi att planerade starter av bostadsbyggnadsprojekt riskerar pausas eller avbrytas. Så kan vi inte ha det om vår region ska leda omställningen. Länsstyrelser, regioner och kommuner behöver skapa ett närmare samarbete med marknadens aktörer, säger Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig, Västerbotten, i en kommentar.

Byggföretagen anser att Regioner, länsstyrelser och kommuner måste ta den regionala tillväxten på större allvar. Nästa vecka presenterar Byggföretagen sin regionala prognos för bygginvesteringar i Norrbotten och Västerbotten.

Några förslag bransch- och arbetsgivarorganisationen ser för ökat bostadsbyggande:

Stärk kommuners möjlighet att avgöra hur stränder nyttjas.

Gör det möjligt att avväga bostadsbyggande mot riksintressen.

Öka flexibiliteten i detaljplanerna.

Prioritera marktilldelning på schyssta grunder som uppmuntrar seriösa anbudsgivare.

Utred miljöbalkens koppling till plan- och bygglagen.

–  Kommunerna behöver kraftsamla och säkerställa byggbar mark och detaljplaner. Det behövs fler handläggare som är redo och kan agera för att göra det enklare att bygga. Det behövs också mer påtryckningar för förändringar i nationell lagstiftning - möjliggör ett ökat byggande på platser där människor vill bo och leva. Det är en högre och jämnare byggtakt som får samhället att växa, inte politisk klåfingrighet och byråkrati, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen i Norrbotten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11