23948sdkhjf

”Nu kan vi lyfta detta som en faktor i fältupphandlingar”

Rätt transportval kan få stora effekter för företag som vill minska sina utsläpp, det uppger Norconsult Fältgeoteknik som fått sin hantering genomlyst.

Som så många andra företag har Norconsult Fältgeoteknik satt upp mål om minskade utsläpp. Företaget ska vara klimatneutrala 2030 och har nu fått svart på vitt att en till synes enkel förändring kan bidra till utsläppsminskningar på upp till 700 procent.

– Jag har haft en känsla av att det kan handla om stora skillnader men det är viktigt att backa upp med siffror, säger Norconsult Fältgeotekniks vd Markus Mangsten i ett pressmeddelande.

Han uppger att resultaten stämde väl överens med det han förväntade sig.

– Nu kan vi lyfta detta som en faktor i fältupphandlingar så att det kan bli något som premieras. Det är dit vi vill komma, att man kan vinna uppdrag på det. Och att vi kan hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp via vårt arbete.

Det är Emily Huynh, civilingenjörsstudent vid Lunds tekniska högskola som i sitt examensarbete undersökt vilken klimatpåverkan Norconsult Fältgeotekniks tidigare och nuvarande transportmetoder har, samt analyserat vilka möjligheter och hinder som finns för att implementera alternativa transportmetoder i större skala i framtiden.

– Min uppgift var att utreda och räkna på vilka utsläppsbesparingar som kan uppnås genom andra transportmetoder och vilka skillnader som finns mellan de olika trafikformerna. Vilket steg genererar mest utsläpp, vilka alternativ är bättre och vad finns det för metoder att utveckla detta vidare? berättar hon i pressmeddelandet.

Norconsult Fältgeoteknik har tidigare transporterat både borriggen och personalen med en tung lastbil ut till arbetsplatserna. Emily Huynh har tittat på hur det blir om man gör på andra sätt, med fokus bland annat på  val av fordon och drivmedel, optimering av färdrutt, optimering av lastvikt samt eco-driving.

– Jag har gjort klimatberäkningar för ett grundscenario som motsvarar dagens branschstandard samt tre scenarier utifrån de alternativa transportmetoderna. Scenarierna utgår från en enkel transport med tung lastbil för borriggen samt transporter av personal med hjälp av personbil. Varje personbil i de tre scenarierna har olika drivmedel.

Hon har tittat på både lokala, regionala och långväga uppdrag och enligt pressmeddelandet visar resultaten att mängden koldioxidekvivalenter per utfört geologiskt uppdrag kan bli 2–7 gånger lägre genom alternativa transportmetoder.

– Även det sämsta scenariot gav mindre utsläpp än grundscenariot, säger Emily Huynh.

Hon har utgått från ett livscykelperspektiv som täcker in hela kedjan. I vissa fall saknades grunddata och Emily Huynh understryker att de olika scenarierna till viss del handlar om antaganden.

– Men det är en bra indikator på vad man skulle kunna uppnå med hjälp av små förändringar. Sverige har ju som nationellt mål att ha en fossilfri fordonsflotta till 2030. Kombinationen av lastbil och personbil skulle kunna bli en ny branschstandard.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11