23948sdkhjf

Grodorna styr schemat

Peab får ta hänsyn till både grodor och salamandrar när de tar sig an 13 kilometer järnväg i Bergslagen.

Trafikverket gav Peab den sydligaste etappen när trafiksäkerheten och kapaciteten ska förbättras på en fem mil lång sträcka av det flitigt trafikerade Godsstråket genom Bergslagen.

Peabs uppdrag är att bygga 13 kilometer dubbelspår – mest i befintlig spårlinje men även i en helt ny sträckning. Företaget ska också ombesörja bullerskydd och bygga broar och passager.

Alla plankorsningar med järnvägsbommar ska bli planskilda och Peab, som började jobba på projektet i fjol, har redan hunnit färdigställa tre av de totalt åtta broarna för väg, järnväg och vattendrag.

Sträckan innehåller en hel del vattendrag, inte minst mellan Jakobshyttan och Degerön, där nytt spår ska läggas.

I vattnet lurar liv som kräver hänsyn när bygget drar fram – enligt Peab finns det gott om grodor och även mindre vattensalamandrar.

– Hela det här projektet har ett oerhört stort miljöfokus. När det gäller vattendragen har vi krav på att vi inte får arbeta i eller strax intill dessa under de perioder på året när groddjuren har sin lek- och yngelsperiod eller i skogsområden intill vattendragen när groddjuren ligger i vinterdvala, säger Anna-Karin Ribnert, entreprenadingenjör på Peab.

Peab har fått vidta omfattande åtgärder för att skydda vattendragen från nedsmutsning – till exempel sedimenteringsdammar, siltgardiner och länsar; vattenkvaliteten provtas dessutom med avseende på bland annat grumling, fortsätter hon.

– Vi jobbar aktivt med flora och faunan på området.

Grodorna, men även större däggdjur ska dessutom kunna ta sig fram utan att riskera liv och lem, enligt Peab kommer man att anlägga inte mindre än 17 faunapassager på sträckan. Det blir till exempel torrtrummor, strandpassager i broar eller markeringsstenar för uttrar.

Trafikverket kräver att Peab arbetar med biologisk mångfald i de stora infrastrukturprojekten. Företaget uppger dock att de välkomnar den extra arbetsbördan: ”Byggverksamheter innebär ofta ingrepp i naturen, därför ser vi på Peab det som vårt ansvar att aktivt ta hänsyn till biologisk mångfald i vårt arbete” skriver företaget i pressmeddelandet.

Projektet beräknas vara klart hösten 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094