23948sdkhjf

Stopp för höghastighetståg

Regeringen väljer bort höghastighetståg till förmån för upprustning av befintlig järnväg.

Enligt ett pressmeddelande lägger regeringen om planerna för den svenska infrastrukturen och prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg. Omläggningen innebär bland annat att regeringen ger Trafikverket fyra nya uppdrag, förklarar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i  pressmeddelandet.

Enligt regeringen är behoven inom infrastrukturen stora, och man anser att en satsning på höghastighetsjärnväg skulle tränga undan andra nödvändiga investeringar.

Tanken är att investeringar i befintligt järnvägssystem och nya spår innebär bättre förutsättningar för tåg att färdas snabbare i framtiden, även utan

höghastighetsjärnväg. Många investeringar i befintliga banor skulle också kunna komma på plats snabbare än vid utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg.

För de tre etapper som redan ingår i den nationella planen har nu regeringen gett Trafikverket förnyade uppdrag. 

För Ostlänken ska Trafikverket identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder, dock utan att det ska försena arbetet med Ostlänken nämnvärt. 

För sträckan Göteborg-Borås är inriktningen att utreda en modifierad lösning, utan att trafikstarten ska försenas. 

Nuvarande planeringsarbete för sträckan Hässleholm-Lund avslutas och i stället görs ett omtag för att belysa nya alternativa åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Främst kan det handla om andra åtgärder på sträckan Hässleholm-Lund, men även åtgärder på andra bandelar, exempelvis åtgärder för att förbereda för ökad trafik när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar kring år 2029.

– Regeringen vill att de satsningar som görs på järnväg i första hand ska underlätta för arbetspendling och godstrafik eftersom det främjar jobb och tillväxt. Vår inriktning är att de järnvägssatsningar som görs ska vara mer kostnadseffektiva än om den ursprungliga planen för nya stambanor för höghastighetståg hade fullföljts, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regerings nya inriktning för svensk transportinfrastruktur

Arbetet med att färdigställa Ostlänken (Järna-Linköping) fortsätter i allt väsentligt enligt plan. Ett nytt uppdrag om att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder för detta projekt ges till Trafikverket. Uppdraget ska inte försena arbetet med Ostlänken nämnvärt.

Trafikverkets planeringsarbete med sträckan Göteborg-Borås pausas genom ett uppdrag till Trafikverket. Ett nytt uppdrag ges till Trafikverket med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket med målsättningen att förbättra arbetspendling och få en kapacitetsstark koppling till Landvetter på ett mer kostnadseffektivt sätt, utan ambition att uppnå hastigheter över 250 km/h och utan att trafikstarten försenas. I uppdraget ingår att se över nuvarande utformning, det skulle exempelvis kunna handla om behovet av tunnlar eller om det finns åtgärder på existerande Kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås som skulle kunna vara en del i en kostnadseffektiv lösning.

Trafikverkets nuvarande planeringsarbete med sträckan Hässleholm-Lund avslutas snarast genom ett uppdrag till Trafikverket. Ett nytt uppdrag ges till Trafikverket att belysa nya alternativa åtgärder i järnvägssystemet med inriktningen att på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt, och utan ambition att uppnå hastigheter över 250 km/h, åstadkomma kapacitetsförbättringar i Skåne, främst kan det handla om andra åtgärder på sträckan Hässleholm-Lund, men även åtgärder på andra bandelar, exempelvis åtgärder för att förbereda för ökad trafik när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar kring år 2029.

Någon fortsatt planering för de s.k. centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping i det tänkta höghastighetssystemet genomförs inte. Trafikverkets planeringsarbete för dessa delar avbryts genom ett uppdrag till Trafikverket.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Tre på ett bräde när Ramudden förvärvar
Kommun ska betala miljonbelopp till anläggningsföretag
Svevia stärker dammar
En bra introduktion – grunden till ett tryggt arbete
Maskintillverkarens aktie backar – försäljningen ökade
Infraministern: ”vår inriktning är en elektrifierad fordonsflotta”
Andra Nordiska Medier
Framtidens Bygg
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.141