23948sdkhjf

Peab bygger vidare

En ny hamnplan på 40 000 kvadratmeter, en pålad plattformskaj på 310 meter och en 60 meter lång tunglyftskaj ska byggas när Peab fortsätter arbeta i Norrköping.

Redan i augusti 2020 påbörjades arbetet i Pampushamnen, nu ska arbetet ha kommit halvvägs och Peab, som fått uppdraget av Norrköpings Hamn har en diger att-göralista.

En 310 meter lång pålad plattformskaj och en 60 meter lång tunglyftskaj ska byggas, dessutom ska en cirka 40 000 kvadratmeter stor hamnplan anläggas. Till det kommer vatten- och avloppsledningar, kompletterande muddring av hamnbassängen med mera.

Peab berättar i ett pressmeddelande att man försökt optimera materialtillgången och minska transporterna, till exempel kommer materialet som man byggde upp den nya hamnplanen med från en närbelägen yta där man sprängt och krossat berg.

Företaget säger sig också ha lagt stor fokus på miljöfrågorna, man har till exempel sett till att undervattenssprängningarna sker så att de inte stör fiskarnas lekperioder; när man pålar, muddrar eller dumpar i Bråviken tas dagliga grumlingsprover och saneringsutrustning ska finnas på alla fartyg, pråmar, containrar och maskiner som användas.

– Vi har en bra dialog och ständig kontakt med vår beställare Norrköpings Hamn, vi håller tillsammans miljöfrågorna högt och jag vill även lyfta upp styrkan i det här projektet – att vi nästan enbart har interna bolag på plats för såväl grundläggning, betong, marin och anläggning, säger Anna-Karin Ribnert, entreprenadingenjör på Peab.

Den betong som används produceras på Peabbolaget Swerocks nystartade anläggning i Norrköping, som ska förse projektet med totalt 13 000 kubikmeter.

– Det blev såklart lyckosamt att Peab påbörjade projektet i Pampushamnen i samband med att vi valde att flytta vår mobila betongstation från Nyköping till Norrköping. Betongstationen ligger väldigt nära projektet vilket gör att det blir korta transportsträckor, en fördel när det ska levereras en större mängd betong, säger Mats Petersson, arbetschef på Swerock.

Norrköpings hamn anses vara ett av landets starkaste logistiklägen och byggs ut för att möta framtidens krav på ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion.

Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078