23948sdkhjf

Stabil orderingång och minskade försäljningsvolymer i Skanskas bokslut

Anders Danielsson berättar om ett framgångsrikt fjärde kvartal och helår, men som också präglas av låg lönsamhet inom bostadsutveckling i bokslutet.

Skanskas byggverksamhet hade ett "framgångsrikt fjärde kvartal och helår", skriver vd Anders Danielsson i bokslutskommunikén.

– Strategin med selektiv anbudsgivning och tydligt kommersiellt fokus fortsätter att underbygga en stark leverans. Vi har hanterat materialbrist, kostnadsökningar och andra marknadsutmaningar väl. Intäkterna ökade under året, förstärkta av inflation och positiva valutakurseffekter, skriver han.

Han beskriver orderingången som imponerande i fjärde kvartalet och stabil för helåret med en orderstock på historiskt hög nivå. Rörelsemarginalen i byggverksamheten landade på 5,4 procent under kvartalet och 3,7 procent för helåret, över Skanskas långsiktiga mål om 3,5 procent.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var 3,5 procent för kvartalet. Omsättningen i affärsområdet uppgick till 42.732 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 41.395 miljoner.

Inom bostadsutveckling minskade försäljningsvolymerna väsentligt som en konsekvens av lägre aktivitet på bostadsmarknaden. Omsättningen i affärsområdet uppgick till 775 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 2.082 miljoner kronor. Rörelseresultatet var 4 miljoner kronor mot väntade 197 miljoner kronor.

– Bostadsköpare påverkas fortsatt negativt av ökade räntekostnader, höga energipriser och konsumentprisinflation. Lönsamheten i vårt segment Boklok har varit svag under året. Åtgärdsprogram har initierats med fokus på stabilitet i verksamheten och anpassningar till en svagare marknad. Marginalen för fjärde kvartalet för Bostadsutveckling i sin helhet påverkades av låga volymer, men för helåret upprätthölls en god lönsamhet, skriver Anders Danielsson.

Inom Kommersiell Fastighetsutveckling har två stora interna fastighetstransaktioner genomförts i Sverige, samtidigt har aktiviteten på hyresmarknaden har fortsatt vara lägre. Affärsområdets intäkter uppgick till 3.452 miljoner kronor under kvartalet mot väntade 2.544 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1.330 miljoner kronor mot väntade 449 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064