23948sdkhjf

Jättevall ska skydda i Skåne

Trelleborgs kommun vill bygga en flera meter hög och drygt en kilometer lång vall för att skydda tätorten mot stigande havsnivåer.

Skånska Trelleborg har en över tre mil lång kuststräcka och kommunen planerar nu för att skydda både bebyggelse och infrastruktur mot stigande hav, erosion och översvämning.

En del i detta är att bygga en vall som dels ska skydda den nya stadsdelen Västra Sjöstaden, dels bli en del av ett framtida strategiskt kustskydd för hela tätorten.

– Området där vallen planeras angränsar till Trelleborgs centrala delar och har stor betydelse för stadens säkerhet. Det finns ett starkt behov av att anpassa området på ett hållbart och robust sätt genom skydd mot översvämningar, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun.

Kommunen har nu lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få bygga en skyddsvall vid Västra Sjöstaden.

– Med det utförande som föreslås i ansökan och eventuella ytterligare möjligheter till höjning bedöms vallen klara det klimat och de förhållanden som experterna menar kommer att råda år 2150 vid en extremhändelse, säger Trelleborgs kommuns exploateringsingenjör Johanna Blixt.

Tanken är att vallen ska bli cirka 1 150 meter lång och ha en höjd på mellan 2,80 och 3,85 meter.

Den ska byggas upp med oorganiskt utfyllnadsmaterial och täckas av en tät lerkappa så att havsvattnet inte kan tränga in.

– Vallen kommer troligen inte att upplevas som en hög vall ute i landskapet. Den östra delen av vallen anläggs som strandpromenad och den västra delen ska integreras med omgivande landskap, så långt det är möjligt utan att kompromissa med vallens skyddsfunktion, säger Johanna Blixt.

Vallen ska löpa utefter Strandridaregatan, vidare åt väster och därefter runt våtmarken där den gamla småbåtshamnen låg, för att sedan ansluta mot E6:an i befintlig marknivå.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.127