23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Fläktar som används inom industrin

Industrifläktar är ett måste för flera industriella processer, men används också för att upprätthålla en säker inomhusmiljö vid daglig drift och vid brand.

Fläktar för industrin kan delas upp i flera olika kategorier och de skiljer sig åt från varandra i design och funktion.

Olika varianter av industrifläktar används inom exempelvis gruvdrift, elproduktion, metallarbete, cementproduktion, petrokemi för att nämna några industrier. De används i förbränningsprocesser, för kylning, materialhantering, luftkonditionering, för att leda bort gaser och vid hantering av kemiska material. Utan industrifläktar skulle det vare sig vara säkert, effektivt eller behagligt att arbeta i industrin. Oavsett vilken industri eller process det handlar om, så är industrifläktarnas huvudsakliga funktion att ge och hantera luft eller gas i en industrilokal.

I regel delas fläktarna upp i fyra kategorier: axialfläktar, centrifugalfläktar, tvärströmsfläktar och diagonalfläktar. Det går att läsa mer om olika fläktar hos experten Fläktgroup som har ett brett utbud av industrifläktar.

En axialfläkt har ett flöde genom pumphjulet som är parallellt med rotationsaxeln. Industrifläktar har ofta ett cirkulärt hus som täcker pumphjulet. De snurrande bladen suger in luft i fläkten från en industriell process eller ett system och driver ut luften på samma parallella axel. Axialfläktar är effektiva maskiner med låg strömförsörjning och ger relativt höga flödeshastigheter vid lågt till medelhögt tryck. Fläkten används från små applikationer i HVAC-system till stora processer som tunnelventilation och stöd för värmeväxling i kyltorn. Det finns flera modeller av axialfläktar för olika ändamål.

Centrifugalfläktar kallas även för radialfläkt och i den är det dominerande flödet huvudsakligen axiellt där det kommer in i pumphuset. Sedan ändras det till en övervägande radiell riktning vid pumphjulets utlopp, på grund av centrifugalkraftens inverkan på gasens massa. Centrifugalfläktar används ofta i kraftigt kontaminerade luftströmmar, vid materialhantering och i system där det krävs ett luft- eller gasflöde vid höga temperaturer. En centrifugalfläkt fungerar genom att luft eller gas kommer in i pumphjulets sida i axiell riktning, vrids 90 grader och accelererar på grund av centrifugalkraften när den flödar över fläktbladen, sedan lämnar den fläkthuset radiellt.

Centrifugalfläktar klarar medelhöga till höga tryck och fungerar optimalt för kyl- och värmesystem, dammkontroll och kemiska processer. De är konstruerade för att klara svåra driftsförhållanden som inkluderar höga temperaturer, slipmaterial, sur rök och frätande gaser.

Diagonalfläktar är ett mellanting mellan en axial- och radialfläkt. Vid en första anblick kan den verka ha små skillnader jämfört med axialfläktar, men i diagonalfläkten är luftinflödet axiellt medan utflödet är diagonalt. Luftflödet blir även mer komprimerat på grund av utformningen av fläkthus och -hjul. Diagonalfläktar kan därför ha en lägre ljudnivå vid höga driftpunkter jämfört med en axialfläkt.

Tvärströmsfläktar används där det behövs stora luftflöden vid utrymmeskrävande applikationer. Fläkten klarar av ett mycket lågt mottryck och har en låg ljudnivå. Den tar in luft som den sedan komprimerar och trycker ut med kraft i inställd riktning.

Sänd till en kollega

0.047