23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Lagerhallar- ökade krav på flexibilitet och hållbarhet

Just in time-principen, krav på effektivitet och hållbarhet vid transporter leder i sin tur till krav på moderna lagerhallar.

Att bygga ett eget lager är en stor investering för ett företag oavsett om det rör sig om logistikföretag eller andra företag.

Små och medelstora företag har en utmaning i att hitta en tillverkare av stålhallar som lever upp till kraven. Kostnaden för projektet ska vara rimligt och det ska gå att hämta igen investeringen inom överskådlig tid. Det finns även fördelar i att hitta en leverantör av logistikbyggnader som kan bygga in flexibilitet i projektet.

Anpassningsbara lager utefter verksamhetens behov
Logistikföretag har många gånger en föränderlig verksamhet. När det kommer till att investera i en lagerhall finns det ofta behov av att kunna ha en flexibilitet att förändra hallen utefter produkter och över tid. Därför bör det ställas krav på att det ska gå att anpassa och förflytta hyllor i kombination med anpassningsbara gångar.

Leverantörer av olika typer av hallar till lager kan även förvänta sig att beställaren kan komma att kräva flexibilitet vid isolering. Det vill säga att det ska gå att isolera i efterhand på ett kostnadseffektivt sätt då kategorin av varor och gods som ska lagerhållas kan växla över tid.

Vikten av att möta ökade krav och beställningsprocessen
Logistikbranschens krav på att kunna ha flexibla lagerhallar kan även ställa krav på att det ska gå att bygga om en lagerhall snabbt. En anledning kan vara att det smidigt ska gå att dela av hallarna för att kunna separera gods.

Möjlighet att kunna montera om och anpassa lager ställer krav på att leverantören har en anpassad beställningsprocess gentemot kunden. Som beställare finns det fördelar att vända sig till leverantörer som kontrollerar hela eller stora delar av produktionsprocessen. När leverantören kontrollerar stora delar av processen, från framtagning till montering minskar riskerna för fel i beställningskedjan.

Krav på miljö-och hållbarhet genom hela livscykeln
I takt med att bygga hållbart ur miljösynpunkt blir ett vanligare krav kan leverantörer förvänta sig att ställa om sina konstruktionsprocesser. Det kan även innebära att det ställs krav på att stålet i konstruktioner ska vara återvinningsbart.

Leverantörer kan med fördel se över om det finns alternativ att erbjuda beställare där stålet är producerat av exempelvis stålskrot. Genom att kunna erbjuda alternativ som har mindre miljöpåverkan kan leverantörer öppna upp för kunder som profilerar sig inom hållbara lösningar.

Det finns leverantörer av stålhallar-och logistiklösningar som arbetar aktivt med att kunna erbjuda miljö-och hållbarhet genom hela projektet. Från framtagande av material till byggnader till projektets hela cykel. Här krävs även att bygg-och leveransprocessen är energieffektiv. Det går att bygga stålhallar och lager med hänsyn till miljön och fler leverantörer anpassar sig efter kundens allt högre miljökrav.

Sänd till en kollega

0.032