23948sdkhjf

E22 mellan Fjälkinge och Gualöv får motorväg

Svevia har erhållit uppdrag att omvandla E22 mellan Fjälkinge och Gualöv till en motorväg.

Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, och innebär även utbyggnad av lokalvägar, gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser.

Trafikverket är beställare av projektet, och kontraktssumman uppgår till cirka 507 miljoner kronor. Projektet innebär en förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten på den nio kilometer långa sträckan genom att omvandla en mittseparerad 2+1 väg till en motorväg med fyra körfält.

Utöver detta kommer tio kilometer lokalväg att byggas ut, tillsammans med gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser. En ny trafikplats kommer att anläggas vid Bäckaskog, vilken kopplar på trafik från lokalvägnätet samt EKO Stormarknad.

Ronny Nilsson, Svevia, kommenterar nyheten i ett pressmeddelande.

– Projektet lägger grunden för en robust infrastruktur som kommer att betyda ökad trafiksäkerhet för resenärer, pendlare och för näringslivets transporter. Det är en framåtsyftande och efterlängtad utbyggnad av en sträcka på E22 genom Skåne som till största del redan är motorväg, säger han.

Sex broar kommer att ingå i projektet, varav två är faunapassager för att främja djurlivets framkomlighet. Ett faunastängsel kommer att uppföras längs hela sträckan för att minska risken för viltolyckor. Dessutom kommer infiltrationsområden att anläggas för att samla upp dagvatten och förebygga översvämningar vid kraftig nederbörd.

– Den ena faunabron ska lanseras under järnvägen, ett typ av arbete är alltid tidskritiskt då tiderna för de planerade tågstoppen styr. Annars kommer nog den största utmaningen att vara trafiken. Vi kommer att ha stort fokus på att trygga trafikmiljön både för alla de som behöver använda E22 under ombyggnationen och för våra medarbetare och leverantörer som arbetar på och vid vägen, avslutar Ronny Nilsson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125