23948sdkhjf

Ny rapport: Kritiskt läge för svenska vägar

Det svenska vägnätet mår allt sämre, det visar en analys gjord av Transportföretagen.

Det svenska vägnätet mår allt sämre. Transportföretagen har sammanställt statistik i en ny väganalys som visar att standarden på landets vägar är för låg och att investeringar i vägunderhåll inte på långa vägar räcker för att säkerställa dagens låga nivå.

– Tillväxten och utvecklingen i Sverige är helt beroende av en god framkomlighet för att kunna transportera både människor och varor på ett konkurrenskraftigt sätt. Investeringar och ett ökat vägunderhåll är därför helt nödvändiga, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Transportföretagen visade redan i analyserna 2022 och 2021 att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker. För att hejda det pågående förfallet krävs det två miljarder mer per år. För att minimera underhållsskulden på tio års sikt behövs en årlig budget på 7,9 miljarder kronor.

– Analysen som vi nu presenterar visar att det har smittat av sig på de högtrafikerade vägarna, där 83 procent av trafikarbetet sker,.

Andelen vägar i mycket dåligt skick har minskat något sedan 2020, från 13 till 11 procent. Samtidigt har andelen vägar i dåligt tillstånd ökat från 17 till 23 procent.

Totalt beräknas underhållsskulden öka från dagens 13,2 miljarder till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs.

Så gjordes väganalysen

Väganalysen har utförts av fil dr Kristin Eklöf, Salbo Ai och baseras på uppgifter från 2022.

Analysen är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd.

Det är tredje året i följd som Transportföretagen presenterar analysen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079