23948sdkhjf

Trafikverket skärper kraven

Myndigheten inför nya klimatkrav i juni.– Vi tar det första steget nu, 2025 kommer nästa, säger hållbarhetsexperten Åsa Lindgren.

Trafikverkets mål är att vara klimatneutralt 2040, då ska utsläppen av växthusgaser vara noll.

För att nå dit måste man bland annat få bukt med de utsläpp asfalttillverkning ger upphov till. Från och med juni kommer Trafikverket därför att ställa nya krav på leverantörerna.

– Vi vill visa vår målinriktning och ge en tydlig beställning för att stimulera branschen mot omställningen till klimatneutralitet, säger Åsa Lindgren teknisk hållbarhetsexpert på Trafikverket.

De nya klimatkraven ska ha testats i ett antal projekt och enligt Trafikverket är tanken att asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt, den ska också hålla över tid och kunna återvinnas.

–Vi måste tänka på asfalt som en värdefull resurs. Vi behöver hitta rätt kvalitet till rätt plats. Det är inte klimatsmart eller ekonomiskt försvarbart om asfaltsbeläggningen har en kort livslängd, säger Åsa Lindgren.

Trafikverket lyfter fram flera sätt att minska utsläppen, till exempel att byta ut de fossila bränslena i asfaltverken mot biobränsle och att återanvända gammal asfalt.

– Om man tillsätter returasfalt i produktionen av asfalt ger det besparingar i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Temperaturen i tillverkningsprocessen är också av viss betydelse ur klimathänseende, säger Åsa Lindgren.

Trafikverket noterar också att en ny teknik under utveckling går ut på att ersätta en del av bindemedlet bitumen med biogena alternativ som tallolja eller lignin.

– Här behöver vi mer kunskap för att kunna säkerställa kvalitet och livslängd, säger Åsa Lindgren.

Enligt Trafikverket kommer de nya kraven att innebära en 30-procentig minskning av växthusgasutsläppen.

De nya kraven kommer att följas av fler, tanken är att utsläppskraven när det gäller asfalttillverkning ska skärpas successivt.

– Vi tar det första steget nu, 2025 kommer nästa, säger Åsa Lindgren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11