23948sdkhjf

LKAB:s kvartalsrapport "Fortsatt stark efterfrågan"

Produktionen ökade och efterfrågan betecknas som stark. LKAB gläds också åt att företagets prospekteringssatsning tycks ha burit frukt.

I slutet av april presenterade LKAB sin kvartalsrapport.

– Vi ser fortsatt en stark efterfrågan på våra högförädlade järnmalmsprodukter men lider fortsatt av produktionsbegränsningar i Kiruna. Samtidigt ser vi hur bristerna på Malmbanan redan är en trång sektor med ökade kostnader och minskad flexibilitet. Det förväntas också att förvärras framöver. Det här riskerar att inte bara bromsa de stora industrisatsningar som planeras utan är även ett hot mot befintlig verksamhet. Vi för löpande en dialog med Trafikverket om de åtgärder som fortsatt måste till, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB i en kommentar. 

Under kvartalet ökade produktionen till 6,9 (6,4) miljoner ton då bolaget börjar se effekt av de aktiviteter som genomförts för ökad produktionsstabilitet. Den seismiska händelsen i Kirunagruvan 2020 begränsar dock fortfarande produktionen.

LKAB:s siffror

Några siffror för LKAB, siffror inom parentes är motsvarande kvartal förra året.

Nettoomsättning 11 955 miljoner kronor (11 976)

Periodens resultat 4 539 miljoner kronor (3 812)

Operativt kassaflöde 3 163 miljoner kronor (1 146)

Uppdateringen av mineraltillgångar och mineralreserver som under kvartalet presenterades i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 visar på fortsatt goda resultat från fortlöpande prospekteringsarbeten med ökade tillgångar och kännedomsgrad. Prospekteringsresultaten visar även på en betydande tillgång på sällsynta jordartsmetaller i Per Geijer-fyndigheten som ligger i nära anslutning till befintlig verksamhet i Kiruna. Fortsatta undersökningar pågår och planen är att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under året.

– De senaste årens intensifierade prospekteringsarbete syftar till att trygga produktionen efter det att nuvarande huvudnivåer beräknas vara utbrutna. Då prospektering är grunden till vår verksamhet, är det glädjande att presentera de senaste resultaten för våra mineraltillgångar och mineralreserver, säger Jan Moström.

Efterfrågan på LKAB:s högförädlade järnmalmsprodukter är enligt bolaget fortsatt god, men det råder stor osäkerhet avseende den globala konjunkturutvecklingen och dess påverkan på järnmalmsindustrin. Rådande geopolitisk oro med stigande räntor och hög inflation innebär att LKAB ser en ökad kostnadsnivå avseende energi, vissa insatsvaror och material. Konsekvenserna på längre sikt avseende energi, råvarumarknader och andra värdekedjor är fortsatt svåra att bedöma

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095