23948sdkhjf

Engon sänker inte takten

2023 har börjat bra för Engcon, som talar om rekordhög omsättning. Framtiden är osäkrare men planen är att fortsätta satsa och att hålla marknaden nära.

Tiltrotatortillverkaren Engcon presenterar årets första kvartalsrapport. I den berättar man bland annat att nettoomsättningen ökade med 55 procent, att den organiska nettoomsättningstillväxten var 48 procet och att rörelseresultatet ökade med 118 procent. Den organiska ordertillväxten minskade med 33 procent och kvartalets resultat ökade md 102 procent.

Vi gick in i 2023 med en stark orderbok som kombinerat med hög produktionskapacitet och förbättrade leveranskedjor resulterade i en rekordomsättning, säger vd Krister Blomgren i en kommentar.

Han uppger att företaget ser fullt genomslag av prisökningar genomförda under 2022 och att detta, i kombination med stabiliserade materialkostnader, genererat en stark bruttomarginal.

– Vår affärsmodell innebär att vi köper komponenter som vi sedan monterar ihop i vår produktion. Affärsmodellen i kombination med våra centraliserade stödfunktioner ger oss möjligheten att snabbt kunna anpassa vår verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Enligt Krister Blomgren ger detta upplägg en stark effekt vid uppgångar eftersom företagets säljbolag kan höja både omsättning och aktivitetsnivå utan nämnvärd påverkan på kostnadsstrukturen, något han anser att det starka kvartalsresultatet visar.

– Trots hög osäkerhet i omvärlden med bedömt lägre volymer kommande kvartal sänker vi inte takten i vårt arbete.

Krister Blomgren förklarar att Engcon investerar enligt plan på sina tillväxtmarknader och för att öka produktionskapaciteten i företagets polska fabrik.

Engcon; första kvartalet 2023

Nettoomsättningen ökade med 55% till 691 (447) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var 48%.

Rörelseresultatet ökade med 118% till 198 (91) MSEK

och rörelsemarginalen var 28,7% (20,4%).

Orderingången minskade med -30% till 408 (582) MSEK,

den organiska ordertillväxten var -33%.

Kvartalets resultat ökade med 102% till 149 (74) MSEK.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,93 (0,45) SEK.

Källa: Engcon

Han aviserar också en aktiv hållning framöver.

– Det är viktigare än någonsin att bearbeta marknaden med deltagande på mässor, demodagar samt interaktion med slutkunder för att möta den framtida efterfrågan.

– Genom att träffa de som dagligen använder våra produkter förstår vi deras behov och det bidrar till att vi kan fortsätta utveckla våra produkter med slutkunden i fokus. Det är så vi förändrar den grävande världen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095