23948sdkhjf

LKAB lämnar in historisk tillståndsansökan

Nu lämnar LKAB in en ansökan om miljötillstånd som är helt avgörande för att kunna påbörja bolagets omställning i Gällivare. Ansökan omfattar bland annat etablering av Hybrits första demoanläggning samt ett nytt apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

– Vår ansökan är av avgörande betydelse för oss som bolag, för Gällivare, för regionen, för Sverige och för Europas framtid. Vi befinner oss mitt i den största omställningen i LKAB:s historia och det är bråttom. Vi har en ambitiös tidsplan och det är kritiskt att vi och samhället visar att vi klarar av att hantera komplicerade frågor, som ofta ryms inom en miljötillståndsansökan, och samtidigt ökar takten i omställningen. Allt börjar i gruvan, utan gruvan inget fossilfritt stål, inga elbilar och inga vindkraftverk, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB i ett pressmeddelande.

Till 2045 har LKAB för avsikt att ställa om sin gruv- och förädlingsverksamhet med målet att alla produkter och processer ska vara koldioxidfria. På plats i Gällivare ska den nya vätgasbaserade Hybrit-processen testas i industriell skala för första gången.

Den tillståndsansökan som nu lämnas till mark- och miljödomstolen innebär, utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet, inte bara två nya anläggningar utan också en ökad möjlighet att ta hand om avfall för höjd resurseffektivitet. Även möjliggöra ökade produktionsvolymer till de nivåer som finns i det befintliga tillståndet.

Bolaget har också valt att söka en byggnadsdom för att eventuellt kunna tidigarelägga byggarbeten av vissa anläggningar.

– Det här är frågor med generationsperspektiv där vi genom att ta kliv fram i värdekedjan ser stora möjligheter att förlänga gruvans livslängd och skapa innovativa klimateffektiva processer. Det handlar om att bygga konkurrenskraft för oss och svensk stålindustri samtidigt som vi gör en kraftig insats för att sänka svenska utsläpp. Det är nu vi lägger grunden för hållbar drift förbi 2060, säger Jan Moström.

Det första steget i LKAB:s omställning till produktion av dagens pellets till koldioxidfri järnsvamp börjar i Gällivare med målet att producera 5,4 miljoner ton per år till 2030.

Den nya ansökan omfattar en ny utvinningsanläggning för apatitkoncentrat ur det avfall som i dagsläget läggs på deponi. Ur avfallet kan man utvinna bland annat fosfor till mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller som bland annat används i elbilar.

Anläggningen ska primärt förse LKAB:s planerade industripark i Luleå med apatitkoncentrat. Utöver det rymmer ansökan Hybrits demoanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas. Syftet är att bekräfta att Hybrit-tekniken går att genomföra i industriell skala och blir ett avgörande steg för att LKAB ska kunna introducera teknologin för att kunna öka förädlingsvärdet rejält och sänka kundernas koldioxidutsläpp.

– Tillsammans med våra partners LKAB och Vattenfall skriver vi nu ett nytt kapitel i svensk industrihistoria. Hybrits demonstrationsanläggning går hand i hand med SSAB:s egen gröna omställning, då vi parallellt med detta steg ersätter masugnarna i Oxelösund med elektriska ljusbågsugnar. Den fossilfria järnsvampen som anläggningen i Gällivare kommer att producera täcker i princip behoven i Oxelösund. Efterfrågan på fossilfritt stål ökar, och jag ser fram emot när vi kan börja med kommersiella leveranser under 2026, säger Johnny Sjöström, divisionschef för SSAB Special Steels.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096