23948sdkhjf

Trafikverkets tuffa och ovanliga nystart på Västlänken

En av Sveriges mest utmanade entreprenader är först ut när den stoppade delen av Västlänken upphandlas. Trafikverket tar dessutom på sig en del egna risker när den ovanliga processen nu dras igång.

I januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, som inte ansågs leverera på rätt sätt på sin Västlänkenentreprenad, ett uppdrag som bland annat omfattade 1 700 meter tunnel, inklusive 250 meter betongtunnel, och en underjordisk station.

I februari klev Veidekke in för att skydda entreprenaden i väntan på att en ny entreprenör kan handlas upp och nu berättar Trafikverket hur man tänker gå vidare med det arbetet.

Enligt ett pressmeddelande väntar ett rejält omtag, tanken är att dela upp etappen i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad.

Först ut att handlas upp blir entreprenad Rosenlund.

Trafikverket beskriver uppdraget som ett av Sveriges mest utmanande anläggningsprojekt, ett 30 meter djupt jordschakt med tillfälliga stödkonstruktioner, under Rosenlundskanalen och mellan två bergpåslag vid Skattehuset och Haga kyrkoplan. Arbetet måste dessutom utföras mitt i kärnan av Haga.

En betongtunnel, portaler vid bergpåslagen och ledningsomläggningar ingår också.

– Det är en av Sveriges mest spännande entreprenader i dagsläget, säger Lars Björklund, projektledare Haga, på Trafikverkets hemsida.

– Det är tufft, men det är också en nystart där vi har möjligheten att pröva nya lösningar och göra något bättre.

Trafikverket konstaterar att den tidigare entreprenören har lämnat vissa arbeten oavslutade och att omfattningen och kvaliteten på det som redan är byggt är inte helt klarlagd.

Trafikverket förklarar att man därför kommer att stå för projekteringen själv, och även bära de risker som är kopplade till redan utförda arbeten.

– Detta gör att vi behöver fokusera på den framtida entreprenörens kompetens, hur de tänker sig att genomföra arbetet och möjligheter att bidra med tekniska kvaliteter.

Trafikverket uppger att entreprenaden ska handlas upp som en utförandeentreprenad till självkostnad på löpande räkning.

Man kommer också att göra en utvärdering på 100 procent kvalitet, vilket uppges innebära att arvodet för entreprenaden är bestämt av Trafikverket från start.

– Det är ovanligt att Trafikverket upphandlar så här stora entreprenader utifrån de förutsättningarna. Vår ambition är att noga välja en entreprenör som vi kan med öppenhet och förtroende arbeta tillsammans med kring inköp, budget och kostnadsuppföljningsarbete, säger Lars Björklund.

Upphandlingen med prekvalificering ska ha inletts för några veckor sedan. I steg två ska utvalda entreprenörer få tillgång till förfrågningsunderlaget och kunna lägga anbud.

Enligt Trafikverket ska upphandlingen vara klar i september.

Övriga upphandlingar ska utföras under 2023 och 2024. Näst i tur står Vasastan, som bland annat innefattar resterande berg mellan station Haga och Landala torg.

Därefter väntar de mindre entreprenaderna Otterhällan och Stora Hamnkanalen. Sist ut är installationsentreprenaden, som gäller hela arbetsområdet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.394