23948sdkhjf

Trygghetsbrist på arbetsplatsen: var sjunde byggnadsarbetare känner otrygghet

Ramirent offentliggör oroande data i sin årliga rapport, där de pekar på att var sjunde byggnadsarbetare upplever otrygghet på arbetsplatsen. Stress och pressade tidsramar lyfts fram som de mest påtagliga orsakerna, med en växande kultur som ignorerar säkerhetsbestämmelser.

Ramirent avslöjar i sin tredje årliga rapport att var sjunde byggnadsarbetare inte känner sig säker på arbetsplatsen. Huvudorsaken till denna otrygghet identifieras som stress och strama tidsplaner, med över hälften (54 procent) av de tillfrågade inom byggbranschen som betonar denna punkt.

Pressmeddelandet från Ramirent belyser även att var fjärde person anger att det finns en kultur som gör att säkerhetsreglerna förbises. Vidare framkommer det att var fjärde byggnadsarbetare menar att kollegor inte följer säkerhetsreglerna, och lika många menar att kulturen på arbetsplatsen gör att dessa regler ignoreras.

Enligt Björn Wilander, ansvarig för Ramirentskolan, är stress och kunskapsbrist de två huvudsakliga orsakerna till att säkerhetsbestämmelserna inte följs. Han menar också att säkerhetsreglerna i vissa fall kan vara otydliga och att företagen i fråga kan vara dåliga på att följa upp incidenter.

Läs också: Byggbranschen kämpar med psykisk ohälsa

För att skapa säkra arbetsplatser behöver kunskapsnivån ökas och företagen behöver bli bättre på att följa upp händelser. Detta är, enligt Ramirent, ett av de mest effektiva sätten att förhindra allvarliga olyckor.

Enligt pressmeddelandet från Ramirent, framkommer det att en av fyra inte följer säkerhetsbestämmelserna, något som Wilander menar är kopplat till branschens kultur. Han understryker att ett beteendeförändring behöver ske på alla nivåer inom organisationen.

Ramirent påpekar i sitt pressmeddelande att de inte enbart ser detta som en utbildningsfråga. De menar att en gemensam ansträngning krävs från alla involverade, då alla är en del av problemet och lösningen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078