23948sdkhjf

Ett steg närmare en sund och säker bransch?

Färre olyckor och sjukdomsfall på bygg- och anläggningsarbetsplatser gläder Byggföretagen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen noterar att antalet arbetsolyckor inom bygg och anläggning minskar enligt en ny rapport framtagen av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, där databearbetningen är framtagen av Arbetsmiljöverkets statistikenhet i juni år 2023.

Enligt rapporten var antalet arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro färre under 2022 jämfört med föregående år.

Det registrerade antalet olyckor ska också ha minskat från 2 296 till 2 131, och antalet olyckor per 1 000 sysselsatta ska ha sjunkit från 11,3 till 10,2.

-Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Han konstaterar dock att varje olycka är en för mycket.

–Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen för att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, säger han i pressmeddelandet.

Johan Hallberg noterar att tendensen är positiv även när det gäller arbetssjukdomsfall orsakade av till exempel vibrationer och buller: 2022 registrerades 258 fall, en minskning med 35 procent jämfört med 2021.

Frekvensen per 1000 sysselsatta ska också ha minskat till 1,2 från 1,9.

– Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på hela arbetsplatsen.

Av rapporten framgår också att det under 2022 inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Detta ska vara ett fall färre än 2021 och något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Rapporten kan läsas här

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094