23948sdkhjf

LRF vill värna det finmaskiga vägnätet

Bra vägar är avgörande för de gröna näringarna anser LRF och efterlyser mer pengar till vården av de enskilda vägarna.

Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna? Den frågan ställer sig intresse- och företagarorganisationen LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

I ett pressmeddelande uttrycker LRF Väst uttrycker oro över de svenska vägarna – inte minst det finmaskiga vägnätet.

LRF Väst förklarar att bra vägar är avgörande för det gröna näringslivets konkurrenskraft, det gäller inte minst vägar i skogen och på landsbygden. Man uppger också att man under många år påtalat problematiken med bristande satsningar på det finmaskiga vägnätet.

– När regnmängderna ökar och hundraårsnederbörden istället inträffar vart tionde år, visar sig detta tyvärr väldigt snabbt ute i det finmaskiga vägnätet. Här behövs mer resurser, inte mindre, säger Jenny Nilsson, regionalt sakkunnig på LRF Väst, i pressmeddelandet.

LRF Väst konstaterar att Trafikverket flaggar för att underhållet på vägarna är eftersatt, och att de delar den bilden.

Organisationen ser också en farhåga i att Trafikverket aviserat att de förväntar sig en anstormning av ärenden gällande reparationer av det enskilda vägnätet på grund av den senaste tidens regnande, och att Trafikverket, enligt LRF Väst, därför har stoppat alla beslut om bidrag till särskild drift som inte har med framkomlighet att göra.

– Detta kan få stor påverkan på våra medlemmars enskilda vägar, vilket är väldigt tråkigt då våra medlemmar är beroende av bra vägar för sitt företagande, säger Jenny Nilsson.

LRF hoppas nu att Trafikverket får mer pengar så att de kan ge bidrag för särskild drift även i framtiden.

– Vi måste jobba för att hela vägnätet ska bli bättre, även det finmaskiga, det tjänar hela Sverige på, Jenny Nilsson.

LRF noterar att Trafikverket har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhålls- och upprustningsåtgärder. Dessa bidrag kan enligt LRF lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Se faktarutan för exempel på arbeten som kan få bidrag.

Särskilt driftbidrag kan till exempel ges till:

  • Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större
  • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
  • Omläggning av vägsträcka
  • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
  • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
  • Ombyggnad eller reparation av bro
  • Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög.

Källa: LRF Väst

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078