23948sdkhjf

Forskning belyser risker med kvartsdamm inom branschen

En ny studie samfinansierad av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) har utfört omfattande mätningar för att bedöma riskerna med exponering för kvartsdamm inom väg- och anläggningsarbete.

Kvartsdamm, eller damm av kristallin kiseldioxid, är en känd hälsofara inom bygg- och anläggningsbranschen. Exponering för sådant damm kan leda till allvarliga sjukdomar som cancer och silikos, även kallad stendammslunga. SBUF har nyligen släppt resultat från en studie som syftar till att bedöma och hantera dessa risker, särskilt inom arbetsmoment som asfaltfräsning och losshållning.

Enligt SBUF:s studie, som också stöds av aktörer inom byggbranschen och SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning), har totalt 62 personburna mätningar utförts vid 18 olika tillfällen under olika årstider. Studien inkluderar även 5 mätresultat för arbetsmoment inom losshållning som utförts av andra aktörer.

Läs också: Kravställ klimat i upphandlingen

Resultaten visar att koncentrationerna av respirabel kvarts inom losshållning var väl under det gällande gränsvärdet på 0,1 mg/m3. Detta gäller för olika arbetsmoment som blåsa, borra, ladda och skrota. Även uppmätta halter av respirabelt damm var mycket låga, samtliga under 0,25 mg/m3, vilket är en tiondel av det gällande gränsvärdet.

När det gäller asfaltfräsning var koncentrationerna av respirabel kvarts generellt under gränsvärdet men varierade mellan olika arbetsuppgifter. Högst exponering noterades för de personer som övervakade fräsningen och de som arbetade med fräsmaskiner utan hytt. Studien påpekar också att kvartsinnehållet i berggrund och råmaterial varierar geografiskt, vilket illustreras av parallella mätningar i Skåne och Mälardalen.

SBUF understryker att asfaltfräsning är ett väl definierat arbetsmoment och att användning av referensmätningar för att bedöma risker kan vara lämpligt. Dock är det viktigt att ta hänsyn till årstidsvariationer och variationer i kvartsinnehåll för de material som hanteras.

Studien markerar ett viktigt steg i att förstå och hantera riskerna med kvartsdamm inom entreprenadbranschen. Det understryker också vikten av fortsatt forskning och utveckling, särskilt när det gäller att klargöra betydelsen av årstidsvariationer och utveckla möjligheter att beakta variationer i kvartsinnehåll.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093