23948sdkhjf

E6-raset väcker frågor: Majoritet stödjer länsstyrelsens avrådan mot bygglov

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att en majoritet av svenskarna anser att kommuner bör avstå från att bevilja bygglov på mark där länsstyrelsen har avrått.

I kölvattnet av det senaste jordskredet som drabbade E6 och dess närområde har diskussionen om markanvändning för nybyggnation återigen blivit aktuell. Enligt ett pressmeddelande från Länsförsäkringar visar en undersökning som företaget genomförde i slutet av förra året att 70 procent av svenskarna anser att kommuner inte bör bevilja bygglov på mark där länsstyrelsen eller andra expertmyndigheter har avrått.

Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar, uttrycker sin förvåning över att kommuner i vissa fall ändå väljer att bevilja bygglov på sådan mark.

– Jag finner det märkligt om kommuner och andra beslutsfattare inte följer de råd och rekommendationer som man de facto får från expertorgan som Länsstyrelsen, MSB eller SGI.

Läs också: Trafikverket tar krafttag efter jordskredet på E6

Att inte följa myndigheternas råd kan vara förödande, både för samhället i stort och för enskilda individer, uppger Länsförsäkringar.

Konsekvenserna av naturskadeolyckor är ofta mycket omfattande och drabbar såväl samhälle som enskilda med stora kostnader och umbärande under lång tid.

Undersökningen från Länsförsäkringar visar att allmänheten har en stark förväntan på att beslutsfattare ska följa råd och insikter från expertmyndigheter.

– Allmänheten anser att det är viktigt att förebygga och minska risker för naturskador.

Om undersökningen

  • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. 
  • 1016 webbintervjuer gjordes bland den svenska allmänheten i åldrarna 18 till 79 år i december 2022. 
  • Frågan som ställdes: Anser du att kommunen ska kunna säga ja till bygglov på mark som myndigheter (MSB, Länsstyrelser) pekat ut som riskområde att bygga på? 
  • Svarsalternativ: ja, absolut 3 procent, ja kanske 17 procent , nej 73 procent, vet ej 7 procent.

www.länsförsäkringar.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095