23948sdkhjf

Kommuner ska få mer pengar för kärnavfall

Kärnavfallsfonden ska finansiera fler av kommunernas kostnader i samband med slutförvar av kärnavfall.

Efter regeringens beslut i januari 2022 att tillåta slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall befinner sig etableringen av slutförvaren i ett nytt skede. 

Kommunernas möjlighet till finansiering ur kärnavfallsfonden behöver därför anpassas för att säkerställa att kommunerna ska kunna fortsätta att delta aktivt i processerna att etablera förvaren.

− Kommunernas deltagande är viktigt för att allmänheten ska ges insyn i processerna och för att besluten och de lösningar som väljs ska kunna förankras lokalt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att kommunernas kostnader för medverkan i den stegvisa prövningen och vid samråd om lokala miljöfrågor, som Svensk kärnbränslehantering ska kalla till, finansieras ur kärnavfallsfonden. 

Även kommunernas kostnader för granskning av programmet för allsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet föreslås finansieras ur fonden.

Kommunerna har sedan tidigare möjlighet att få ersättning för kostnader för att informera allmänheten i frågor som rör samtliga befintliga och i dag planerade slutförvar samt för den prövning som kommunerna ska göra i samband med tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064