23948sdkhjf

Arbetsmiljöverket gör sig redo – nu ska småföretag inspekteras

Arbetsmiljöverket kommer under det närmsta halvåret att titta extra noga på hur små företag sköter sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Inspektionerna ska utföras under perioden oktober 2023 – mars 2024 och Arbetsmiljöverket uppger att anledningen är att undersökningar visat att företag med få anställda generellt sett inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt.

Det ska inte heller vara vanligt att dessa företag tar aktiv del i de regler som gäller.

Vad är då systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöverket noterar att arbetsgivaren inte bara ska följa föreskrifterna utan också organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete på ett systematiskt sätt.

Myndigheten beskriver det som ett lagstadgat ledningssystem för att alltid förbättra arbetsmiljön och se till att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet.

Arbetsmiljöverket planerar nu för att inspektera relativt nystartade företag som man inte tidigare har besökt.

Det grundläggande syftet uppges vara att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Man ska undersöka vilka brister som finns och förklara vilka regler som gäller.

De brister som uppmärksammas måste också åtgärdas och Arbetsmiljöverket kommer att följa upp att det sker.

Tanken är också att arbetsgivarna ska veta vilket arbetsmiljöansvar de har, de ska också få ökad kunskap om arbetsmiljölagen och de regler som gäller.

Myndigheten förklarar att man kommer att ha en dialog om de risker man ser i olika arbetsmoment. Tanken är att lyfta fram det som redan är bra men också att se vad som kan förbättras i arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten tipsar också om hur de som inte kommit igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete kan börja redan nu, och erbjuder också ett verktyg för självskattning.

Små företag

Små företag omfattar enligt SCB:s företagsregister 1–49 anställda.

Det finns nästan 300 000 små företag i Sverige.

De utgör merparten (cirka 97 procent) av företagen i det privata näringslivet.

Små företag har tillsammans över 1,4 miljoner anställda, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla som förvärvsarbetar.

Källa: Arbetsmiljöverket som hänvisar till SCB – Företagsregistret. Antal företag per den 30 november 2022, SCB sammanställt av Ekonomifakta.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063